Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2016-09-13

15 września 2016 odbędzie się spotkanie Sieci GGD Górnośląska Grupa Doradcza

Eksperci Sieci GGD opracowują ( z uwzględnieniem Lean)modelowy pakiet usługowy doby końca II dekady XXI wieku wspierany środkami Unii Europejskiej
Program spotkania obejmuje:  1. Uniwersalny Model biznesowy Canvas-Lean-Industry 4.0 : nowoczesny zintegrowany system oparty o zasady Canvas, Lean management oraz projekcje Industry 4.0

2. Koncepcja przestrzenna w halach IMN -Śląskiego Centrum Produktywności Przedsiębiorstw CIiTT IMN w Gliwicach. (produktywność pracy, materiałów i energii)

3. FlexSim –wirtualne odwzorowania , modelowanie ,analiza danych ,przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych prezentacja Cempel Consulting.

4. Industry 4.0 –jako element Planu Morawieckiego-powtórna prezentacja (brak czasu na spotkaniu 16.06.2016)
 

archiwum

O Stowarzyszeniu

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w 2006 roku obchodziło 15-lecie istnienia. W początkowym okresie istnieliśmy jako Stowarzyszenie Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów która to jako pierwsza kształciła na studiach podyplomowych liczne rzesze menedżerów śląskiej gospodarki (lata 1990-1995) w kierunku nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Założycielem szkoły był m.in. prof. Jan Kramer. Ponad 120-członków stowarzyszenia postanowiło w 1998 roku rozszerzyć jego formułę na całe środowisko menedżerskie zmieniając nazwę na Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach.

Zajmujemy się organizowaniem spotkań i płaszczyzn wymiany informacji (konferencji, seminariów , szkoleń, forów gospodarczych) środowisk menedżerskich związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i rynku kapitałowego.

Prezentowaniem środowisku menedżerskiemu najbardziej efektywnych systemów zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w aspekcie członkowstwa Polski w UE.

Wyrażaniem opinii środowiska w sprawach dotyczących różnych rozwiązań prawno –organizacyjnych ,finansowo-ekonomicznych w skali regionalnej poprzez udział naszych

przedstawicieli w instytucjach ustawodawczych w skali ogólnopolskiej.

Ścisłą współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego t,j Regionalna Izbą Gospodarczą oraz Izbą Rzemieślniczą w Katowicach.

Zajmujemy się tworzeniem i realizacja warunków integracji środowiska menedżerskiego w regionie oraz wyróżnianiem najlepszych jego przedstawicieli poprzez przyznawanie corocznych wyróżnień w konkursie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego –Sukces na Śląsku:

-„Menedżer roku na Śląsku” w kilku kategoriach wielkości przedsiębiorstw

oraz najbardziej innowacyjne i najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa:

-„Firma roku na Śląsku”

-„Innowacja roku na Śląsku”

 

Wyróżniamy również tytułem Członka Honorowego ludzi którzy mają znaczące dokonania w kierunku rozwoju naszego województwa oraz przyczyniają się do podniesienia profesjonalizmu kadry menedżerskiej.

W 2007 roku zostaliśmy wyróżnieni Złotym Laurem Kompetencji i Umiejętności przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.