Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2016-11-19

Rok 2016 Rokiem 25-lecia działalności stowarzyszenia-KONKURS i GALA "SUKCES NA ŚLĄSKU" za rok 2016 -rozpoczynamy kolejną edycje.

Rusza Konkurs "SUKCES NA ŚLĄSKU" -za rok jubileuszu 25-lecia stowarzyszenia.
Będziemy wybierać:
1. Firma 25-lecia na Śląsku
2. Menedżer 25-lecia na Śląsku
3. Członek Honorowy Stowarzyszenia
4. Firma roku 2016 na Śląsku
5. Menedżer roku 2016 na Śląsku
6. Innowacyjna Firma roku 2016 na Śląsku
7. Bank roku 2016 na Śląsku
Rekomendacji będą udzielać : Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ,Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach ,Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach i inne oraz członkowie stowarzyszenia.

archiwum

O Stowarzyszeniu

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w 2006 roku obchodziło 15-lecie istnienia. W początkowym okresie istnieliśmy jako Stowarzyszenie Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów która to jako pierwsza kształciła na studiach podyplomowych liczne rzesze menedżerów śląskiej gospodarki (lata 1990-1995) w kierunku nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Założycielem szkoły był m.in. prof. Jan Kramer. Ponad 120-członków stowarzyszenia postanowiło w 1998 roku rozszerzyć jego formułę na całe środowisko menedżerskie zmieniając nazwę na Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach.

Zajmujemy się organizowaniem spotkań i płaszczyzn wymiany informacji (konferencji, seminariów , szkoleń, forów gospodarczych) środowisk menedżerskich związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i rynku kapitałowego.

Prezentowaniem środowisku menedżerskiemu najbardziej efektywnych systemów zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w aspekcie członkowstwa Polski w UE.

Wyrażaniem opinii środowiska w sprawach dotyczących różnych rozwiązań prawno –organizacyjnych ,finansowo-ekonomicznych w skali regionalnej poprzez udział naszych

przedstawicieli w instytucjach ustawodawczych w skali ogólnopolskiej.

Ścisłą współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego t,j Regionalna Izbą Gospodarczą oraz Izbą Rzemieślniczą w Katowicach.

Zajmujemy się tworzeniem i realizacja warunków integracji środowiska menedżerskiego w regionie oraz wyróżnianiem najlepszych jego przedstawicieli poprzez przyznawanie corocznych wyróżnień w konkursie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego –Sukces na Śląsku:

-„Menedżer roku na Śląsku” w kilku kategoriach wielkości przedsiębiorstw

oraz najbardziej innowacyjne i najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa:

-„Firma roku na Śląsku”

-„Innowacja roku na Śląsku”

 

Wyróżniamy również tytułem Członka Honorowego ludzi którzy mają znaczące dokonania w kierunku rozwoju naszego województwa oraz przyczyniają się do podniesienia profesjonalizmu kadry menedżerskiej.

W 2007 roku zostaliśmy wyróżnieni Złotym Laurem Kompetencji i Umiejętności przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.