Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2014-10-13

Spotkanie Zespołu Sieci GGD ds IF Instrumentów Finansowych

Notatka ze spotkania Zespołu ds. Instrumentów Finansowych w ramach Sieci GGD
w dniu 6.10.2014 w siedzibie Funduszu Górnośląskiego
Obecni:
1.Tomasz Jachimowicz
2.Andrzej Wandzik
3.dr Irena Ziomek-Burzawa
4.Brygida Banasiak
5.Tadeusz Adamski
6.Leszek Polmański
7.Włodzimierz Charchuła

Tomasz Jachimowicz omówił role Sieci GGD Górnośląska Grupa Doradcza w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 podkreślając inne podejście do wydatkowania środków gdzie podstawową rolę odgrywać będą przedsiębiorcy jako beneficjenci(i decydenci) przepływów finansowych wspierających firmy. Wzrośnie znacząco ilość instrumentów zwrotnych. i związanych z tym bardziej przewidywalnego planowania rozwoju (biznes plan) i efektów zwrotu z inwestycji. Nad tym jak to ująć w procedurach działań RPO od dwóch lat intensywnie pracujemy np.model ERF Efektywny Rozwój Firm –procesowe zarządzanie wprowadzaniem innowacji. Jak to umiejscowić w ramach działań RPO –proponujemy władzom regionalnym w licznych spotkaniach roboczych.
Duże firmy będą mogły uczestniczyć w RPO za pośrednictwem MSP z którymi współpracują np.kooperanci.

archiwum

O Stowarzyszeniu

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w 2006 roku obchodziło 15-lecie istnienia. W początkowym okresie istnieliśmy jako Stowarzyszenie Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów która to jako pierwsza kształciła na studiach podyplomowych liczne rzesze menedżerów śląskiej gospodarki (lata 1990-1995) w kierunku nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Założycielem szkoły był m.in. prof. Jan Kramer. Ponad 120-członków stowarzyszenia postanowiło w 1998 roku rozszerzyć jego formułę na całe środowisko menedżerskie zmieniając nazwę na Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach.

Zajmujemy się organizowaniem spotkań i płaszczyzn wymiany informacji (konferencji, seminariów , szkoleń, forów gospodarczych) środowisk menedżerskich związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i rynku kapitałowego.

Prezentowaniem środowisku menedżerskiemu najbardziej efektywnych systemów zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w aspekcie członkowstwa Polski w UE.

Wyrażaniem opinii środowiska w sprawach dotyczących różnych rozwiązań prawno –organizacyjnych ,finansowo-ekonomicznych w skali regionalnej poprzez udział naszych

przedstawicieli w instytucjach ustawodawczych w skali ogólnopolskiej.

Ścisłą współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego t,j Regionalna Izbą Gospodarczą oraz Izbą Rzemieślniczą w Katowicach.

Zajmujemy się tworzeniem i realizacja warunków integracji środowiska menedżerskiego w regionie oraz wyróżnianiem najlepszych jego przedstawicieli poprzez przyznawanie corocznych wyróżnień w konkursie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego –Sukces na Śląsku:

-„Menedżer roku na Śląsku” w kilku kategoriach wielkości przedsiębiorstw

oraz najbardziej innowacyjne i najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa:

-„Firma roku na Śląsku”

-„Innowacja roku na Śląsku”

 

Wyróżniamy również tytułem Członka Honorowego ludzi którzy mają znaczące dokonania w kierunku rozwoju naszego województwa oraz przyczyniają się do podniesienia profesjonalizmu kadry menedżerskiej.

W 2007 roku zostaliśmy wyróżnieni Złotym Laurem Kompetencji i Umiejętności przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.