Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2015-06-15

Konferencja Sieci GGD :Iinstytut Badawczy -miejsce realizacji projektow rozwoju przedsiebiorstw-perspektywy 2014-2020

Program konferencji:
Organizatorzy:
-Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
-Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
-Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach
Część ogólna godz.10:00
Otwarcie Konferencji: prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek Dyrektor Naczelny IMN
1. Jerzy Majchrzak dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki – Program Rozwoju Przedsiębiorstw MG – ścieżką innowacyjnego rozwoju
2. Kazimierz Karolczak –Członek Zarządu Województwa- wsparcie regionalnej gospodarki w ramach RPO WŚL 3. Mieczysław Woch prof. IMN –z-ca dyrektora naczelnego IMN -Potencjał IMN do dyspozycji MSP 4. Wiktor Pawlik- prezes RIPH w Gliwicach -Regionalni przedsiębiorcy otwarci na współpracę ze sferą nauki 5. Andrzej Płonka - CIiTT IMN otwarte na współpracę w organizacji prac b+r z przedsiębiorcami w układach partnerstwa, konsorcjów, spółek celowych i zleceń komercyjnych
11:00-11:15 Przerwa kawowa
Część seminaryjna godz.11:15 Praktyczne aspekty realizacji projektów.
6.Przedstawiciel IMN – Obserwatorium Technologiczne Materiały, Metale i ich Recykling –bazą zasobów informacji i współpracy- projekt aplikacyjny
7. Tomasz Jachimowicz, Andrzej Płonka Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza - Przewodnik przygotowania i realizacji projektów przedsiębiorców we współpracy z CI i TT IMN
8. Aleksander Szalecki - Stratego Doradztwo Europejskie – aspekty efektywnej konstrukcji i realizacji projektów b+r oraz inwestycyjnych ze wsparciem funduszy UE – przykłady
9. Damian Kubera Yoshi Private Investement –wycena wartości prac B+R w kontekście komercjalizacji
10.Przedstawiciel Hajduk Group SA- projektowanie, prototypy, modele, rozwiązania konstrukcyjne w ramach projektów perspektywy 2014-2020.
11.Włodzimierz Charchuła- Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza– Innowacyjny model biznesowy przewodnikiem w transferze technologii i w sukcesie rynkowym
12 Tomasz Król, Tomasz Jachimowicz - Instytut Doskonalenia Produkcji Verbis - koncepcja funkcjonowania Śląskiego Centrum Produktywności Przedsiębiorstw w hali IMN.
13.Możliwości i bariery współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami - otwarta dyskusja –moderator Tadeusz Adamski Przewodniczący Rady Programowej Sieci GGD.
14.Lunch.


archiwum

O Stowarzyszeniu

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w 2006 roku obchodziło 15-lecie istnienia. W początkowym okresie istnieliśmy jako Stowarzyszenie Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów która to jako pierwsza kształciła na studiach podyplomowych liczne rzesze menedżerów śląskiej gospodarki (lata 1990-1995) w kierunku nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Założycielem szkoły był m.in. prof. Jan Kramer. Ponad 120-członków stowarzyszenia postanowiło w 1998 roku rozszerzyć jego formułę na całe środowisko menedżerskie zmieniając nazwę na Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach.

Zajmujemy się organizowaniem spotkań i płaszczyzn wymiany informacji (konferencji, seminariów , szkoleń, forów gospodarczych) środowisk menedżerskich związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i rynku kapitałowego.

Prezentowaniem środowisku menedżerskiemu najbardziej efektywnych systemów zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w aspekcie członkowstwa Polski w UE.

Wyrażaniem opinii środowiska w sprawach dotyczących różnych rozwiązań prawno –organizacyjnych ,finansowo-ekonomicznych w skali regionalnej poprzez udział naszych

przedstawicieli w instytucjach ustawodawczych w skali ogólnopolskiej.

Ścisłą współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego t,j Regionalna Izbą Gospodarczą oraz Izbą Rzemieślniczą w Katowicach.

Zajmujemy się tworzeniem i realizacja warunków integracji środowiska menedżerskiego w regionie oraz wyróżnianiem najlepszych jego przedstawicieli poprzez przyznawanie corocznych wyróżnień w konkursie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego –Sukces na Śląsku:

-„Menedżer roku na Śląsku” w kilku kategoriach wielkości przedsiębiorstw

oraz najbardziej innowacyjne i najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa:

-„Firma roku na Śląsku”

-„Innowacja roku na Śląsku”

 

Wyróżniamy również tytułem Członka Honorowego ludzi którzy mają znaczące dokonania w kierunku rozwoju naszego województwa oraz przyczyniają się do podniesienia profesjonalizmu kadry menedżerskiej.

W 2007 roku zostaliśmy wyróżnieni Złotym Laurem Kompetencji i Umiejętności przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.