Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2019-01-15

Na dzień 1 marca 2019 planujemy zorganizowanie XVI Gali konkursu Sukces na Śląsku za rok 2018 - prosimy członków stowarzyszenia o propozycje dla menedżerów i ich firm które miały szczególne osiągniecia -do rozparzenia wyróżnień przez Zarzad Stowarzysze

archiwum

O Stowarzyszeniu

Historia Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów sięga początków lat 90-tych ub.wieku. Zespół  inicjatywny zaczął działać w 1991 roku .Byliśmy wtedy słuchaczami studiów podyplomowych w Katowickiej Szkole Menedżerów w Katowicach przy ul Bytkowskiej1b . Była to pierwsza instytucja szkoleniowa –w okresie nowej gospodarki -która postanowiła przekazać  szeroką wiedze ekonomiczną ,prawniczą i z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Patronem był  znany ówcześnie ekonomista prof. Józek Kramer. Na zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju wykładowców np. prof. Frąckowiak z Poznania czy prof. .Obłój..uczęszczało w latach 1990-1995 ponad 400 czołowych menedżerów regionu (w większości z wykształceniem inżynierskim). Utworzyliśmy  Stowarzyszenie Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów które w 1997 przekształciło się w Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów.  Nasi członkowie  aktywnie uczestniczyli w pracach Zespołu Doradczego przy Wojewodzie Eugeniuszu Ciszaku który m.in. wypracował założenia Kontraktu dla Województwa Katowickiego –którego efektem było m.in. powstanie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , przekształcenie Lotniska w Pyrzowicach z lotniska wojskowego w lotnisko cywilne czy powstanie Funduszu Górnośląskiego.   Również realizacja DTŚ .

 Główne kierunki działania stowarzyszenia to integracja regionalnego środowiska menedżerskiego w kierunku bardziej produktywnego rozwoju gospodarki regionu. Organizowaliśmy wiele konferencji ,seminariów i prezentacji w zakresie aktualnych problemów w gospodarce –szczególnie nowoczesnego zarządzania, Promujemy indywidualne osiągnięcia menedżerów i firm –szczególnie w innowacyjnym podejściu do biznesu –organizując od 14 lat Konkurs „Sukces na Śląsku” wyróżniając najlepszych menedżerów i firmy tytułami –‘Menedżer roku na Śląsku ,‘ Firma roku na Śląsku czy Innowacyjna Firma Roku na Śląsku . W początkowym okresie zakres wyróżnianych firm ograniczał się do przedsiębiorstw państwowych podległych Wojewodzie Śląskiemu – było ich w tym okresie 220.Rekomendacji do wyróżnień udzielały wydziały gospodarki i przekształceń własnościowych Urzędu Wojewódzkiego . Teraz wyróżniani menedżerowie i firmy to wszyscy uczestnicy rynku.

W wspólnie z  18  instytucjami otoczenia biznesu (głównie firmami konsultingowo-doradczymi) w 2013 roku powołaliśmy Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradczą -Klaster Wdrażania Innowacji  gdzie na płaszczyźnie porozumienia uczestników inicjujemy wspólne projekty w zakresie współpracy na linii przedsiębiorcy –doradcy gospodarczy -nauka .(z szerokimi konsultacjami z samorządem regionalnym) . Koordynatorem klastra jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Instytutu Metali Nieżelaznych W Gliwicach. Naszymi Członkami Honorowymi jest wielu czołowym menedżerów w regionie a ściśle współpracujemy z Regionalną Izbą Gospodarcza w Katowicach ,Regionalna Izba Przemysłowo-Handlową w Gliwicach czy Izbą Rzemieślniczą w Katowicach.