Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2022-01-20

Przygotowujemy szkolenie - Delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy - jak to robić skutecznie?

Przygotowujemy szkolenie - Delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy - jak to robić skutecznie? Szkolenie rozwojowe dla Menedżerów – szkolenia o charakterze warsztatowym . (szkolenie bezpłatne )termin 25 luty 2022. Szczegóły przekażemy na początku lutego 2022.
1.Delegowanie – od czego zacząć? Jak skutecznie przygotować się do delegowania. Jak mądrze delegować? Dlaczego warto delegować?
2.Motywacyjna komunikacja w trakcie delegowania. 7 poziomów skutecznego delegowania.
3.Rozliczanie wyników delegowania i ocena rezultatów.
4.Delegowanie zadań to idealny sposób na rozwój pracownika! Długoterminowe planowanie rozwoju w delegowaniu.

archiwum

Sieć GGD GÓRNOŚLASKA GRUPA DORADCZA -Klaster Wdrażania Innowacji      Misją Sieci GGD  jest wykorzystanie potencjału  najlepszych  w regionie doradców gospodarczych –praktyków dla efektywnego,  innowacyjnego   inwestowania przez przedsiębiorstwa   ze wsparciem środkami UE. 

                            

                      Cel ogólny: upowszechnienie nowoczesnego –procesowego zarządzania  wprowadzaniem innowacji technologicznych i organizacyjnych

                                      w przedsiębiorstwach regionu.

                   

       Wprowadzenie –inspiracja:

             I. Jak wynika z naszej praktyki w realizacji doradztwa dla regionalnych przedsiębiorstw

                  -część ich nie dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i kadrowym oraz doświadczeniem by właściwie przygotować i zrealizować inwestycje  związane z wdrażaniem innowacji.  

                              Potwierdzeniem tych faktów –w skali ogólnopolskiej-  jest  sytuacja w 2013 roku gdzie zostały uruchomione  dodatkowe konkursy PARP z programu ”Innowacyjna gospodarka”     z budżetem ponad  1,4 mld  zł a finansowane -w znacznej części- ze środków które zostały wygospodarowane jako skutek rezygnacji wykonania inwestycji przedsiębiorstw które już przeszły pomyślnie procedurę konkursową i nie dają sobie rady z ich realizacją.

                              Jest to skutek błędów i braku profesjonalizmu ,odpowiedniego współdziałania  osób zaangażowanych w  wybór i  kompleksową  realizacje wdrażania innowacji w danym  przedsiębiorstwie.

                              II. Duża luka –obserwowana w działalności konsultacyjno-doradczej-w zakresie poziomu podnoszenia produktywności i rentowności wytwarzania przedsiębiorstw wynikająca z za niskiej sprawności zarządzania operacyjnego.

                              W/w inicjatywę podjęło 16 najbardziej aktywnych ośrodków  konsultingowo-doradczych które tworzą obecnie Sieć GGD  czołową Instytucje Otoczenia Biznesu na Górnym Śląsku.

                                                                         

                                                                  Zapraszamy do współpracy

...........................................................................................................................

 

           spół           Sieć współpracy w zakresie efektywnej organizacji i realizacji   inwestycji rzeczowych i w    zakresie    nowoczesnego           zarządzania  operacyjnego dla zapewnienia wysokiej produktywności  wytwarzania i efektywności wykorzystania           środków  wsparcia UE    dla  śląskich przedsiębiorstw.