Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2019-01-15

Na dzień 1 marca 2019 planujemy zorganizowanie XVI Gali konkursu Sukces na Śląsku za rok 2018 - prosimy członków stowarzyszenia o propozycje dla menedżerów i ich firm które miały szczególne osiągniecia -do rozparzenia wyróżnień przez Zarzad Stowarzysze

archiwum

Władze

Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach pracuje w składzie:

 

Prezes Zarządu - Tomasz Jachimowicz

V-ce Prezes Zarządu - Aleksander Fiszer

V-ce Prezes Zarządu - Janusz Szrednicki

V-ce Prezes Zarządu - Włodzimierz Charchuła