Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów Aktualności - Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów w Katowicach http://ssm.katowice.pl/ Rss Agencja Niezawodni.pl Na dzień 1 marca 2019 planujemy zorganizowanie XVI Gali konkursu Sukces na Śląsku za rok 2018 - prosimy członków stowarzyszenia o propozycje dla menedżerów i ich firm które miały szczególne osiągniecia -do rozparzenia wyróżnień przez Zarzad Stowarzysze http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/85,Na-dzien-1-marca-2019-planujemy-zorganizowanie-XVI-Gali-konkursu-Sukces-na-Slasku-za-rok-2018-prosimy-czlonkow-stowarzyszenia-o-propozycje-dla-menedzerow-i-ich-firm-ktore-mialy-szczegolne-osiagniecia-do-rozparzenia-wyroznien-przez-Zarzad-Stowarzysze http://ssm.katowice.pl/,Na-dzien-1-marca-2019-planujemy-zorganizowanie-XVI-Gali-konkursu-Sukces-na-Slasku-za-rok-2018-prosimy-czlonkow-stowarzyszenia-o-propozycje-dla-menedzerow-i-ich-firm-ktore-mialy-szczegolne-osiagniecia-do-rozparzenia-wyroznien-przez-Zarzad-Stowarzysze Jesteśmy w trakcie realizacji przygotowan do I FORUM REWITALIZACJI CENTRÓW MIAST METROPOLII GZM . Organizatorzy to Metropolia GZM, TBS Katowice oraz Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów .informacja w rozszerzeniu. http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/84,Jestesmy-w-trakcie-realizacji-przygotowan-do-I-FORUM-REWITALIZACJI-CENTROW-MIAST-METROPOLII-GZM-Organizatorzy-to-Metropolia-GZM-TBS-Katowice-oraz-Slaskie-Stowarzyszenie-Menedzerow-informacja-w-rozszerzeniu- W załączeniu propozycje programowe konferencji rewitalizacyjnej oraz nasze propozycje do Strategii Rozwoju Metropolii GZM: „GZM 200 program odnowy kamienic” – w każdym mieście czy gminie są stare obiekty mieszkaniowe wymagające rewitalizacji i stwarzające: 1. problemy mieszkaniowe-społeczne 2. architektoniczno-urbanistyczne 3. wizerunkowe miasta Oparty na zrealizowany dla miasta Łodzi program rewitalizacji warunków mieszkaniowych i wizerunku miasta ". MIA 100 kamienic" gdzie zrealizowano remonty ponad 150 starych kamienic. Materiał w zał. PROGRAM „Mia 100 kamienic” dla miasta Łodzi Program „Mia100 kamienic” z założenia poprawia warunki bytowe mieszkańców nieruchomości dzięki wykonaniu termomodernizacji, wymianie lub wzmocnieniu stropów, likwidacji wspólnych toalet zlokalizowanych poza lokalem, a często poza budynkiem, remontowi elewacji, prześwitów bramowych i klatek schodowych, pracom konserwatorskim wewnątrz budynków wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, przyłączeniu do sieci ciepła systemowego, modernizacji instalacji wod.-kan. i elektrycznej, zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w nieruchomościach – nowa nawierzchnia podwórzy, organizacja zieleni w nieruchomościach. Prace są finansowane całkowicie przez Łódź i podejmowane w budynkach, które całkowicie należą do UMŁ. W remontowanych w ramach programu „Mia100 kamienic” nieruchomościach likwiduje się mieszkania socjalne umieszczając je poza strefą wielkomiejską. Program zakłada również zmianę układu funkcjonalnego mieszkań oraz poprawę stanu technicznego budynków, a także poprawę wizerunku miasta poprzez zwiększenie liczby wyremontowanych kompleksowo nieruchomości w strefie wielkomiejskiej Łodzi[1]. Do września 2013 roku prace realizowano i zakończono w 78 nieruchomościach (około 200 budynków), wydając około 56 milionów złotych. Do końca 2014 roku planowano powiększyć tę liczbę do 116. Władze miasta planują również wykorzystanie funduszy UE do finansowania projektu. Z powodu szybkiego tempa prac i przekroczenia liczby zamierzonych remontów, projekt może zmienić nazwę na „Miasto kamienic” "Mia100 kamienic" skręca w kierunku rewitalizacji całych kwartałów "Mia100 kamienic" już wkrótce zmieni się w "Miasto kamienic". Magistrat zapowiada, że nie chodzi tu o kosmetyczną zmianę nazwy. Zniknięcie cyfry "100" z nazwy programu, w którym gruntownie remontowane są miejskie kamienice, będzie wyraźnym znakiem, że przekroczona została magiczna liczba stu budynków w Łodzi poddanych modernizacji. Na początki programu "Mia100 kamienic", który ruszył w 2011 roku, do łatwych nie należały. Projekt remontu łódzkich kamienic przygotowali społecznicy. Ale oni zakładali remont każdego cennego budynku. Natomiast miasto od początku wyraźnie powiedziało, że do projektu, który jest robiony z pieniędzy z miejskiego budżetu, mogą wejść tylko budynki, będące w stu procentach własnością gminy. Do realizacji "Mia100 kamienic" przyczyniła się Urszula Niziołek-Janiak, współpomysłodawczyni remontu kamienic, a dziś łódzka radna. Koordynatorzy projektu mówią, że jest to miękka, kobieca ręka "Mia100 kamienic". Artysta plastyk, absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego łódzkiej ASP i projektantka wnętrz podpowiada, który budynek jeszcze należałoby włączyć do programu i dlaczego jest aż tak cenny pod względem wizualnym i architektonicznym. Natomiast od trzymania projektu w ryzach jest Marcin Obijalski, p.o. dyrektor w wydziale budynków i lokali Urzędu Miasta Łodzi, ale i specjalista w realizacji projektów. To on pilnuje, by prace w każdym budynku były monitorowane na bieżąco. Przy takiej liczbie trwających i planowanych remontów, w każdej chwili może powiedzieć, na jakim etapie jest inwestycja, gdzie wymieniono już wszystkie okna, a gdzie zaczęto remont klatki schodowej. Wie, kiedy planuje się zakończenie prac i czy będzie opóźnienie. Ale na początku najtrudniejsze były rozmowy z lokatorami kamienic. Część mogła zostać w wynajmowanych mieszkaniach. I przygotować się na mieszkanie w kamienicy, w której trwa remont. Część musiała się przeprowadzić. Ustawodawca wprawdzie nakazuje zaproponować im jedno mieszkanie do przeniesienia się, ale miasto, któremu zależało na remoncie danej kamienicy, dawało nawet... kilkanaście propozycji. Przez Urząd Miasta przewinęły się tłumy słusznie czy niesłusznie niezadowolonych ludzi. W końcu, w 2012 roku, wprowadzono jasną zasadę, która miała obowiązywać wszystkich. Każda rodzina dostaje trzy propozycje nowego mieszkania: jednego wyremontowanego i dwóch do remontu. Jeśli odrzuci wszystkie - sprawa skończy się sądową eksmisją. W końcu mieszkanie komunalne jest po prostu wynajętym lokalem. W tym roku w zasadzie ustały narzekania ze strony wyprowadzanych najemców. Kilka rodzin z kamienicy przy ulicy Gdańskiej 35, które zrobiły miastu porządną awanturę, bo zdejmowały dach z budynku, gdy one jeszcze zajmowały swoje dotychczasowe lokale - trafiło do bloku przy ulicy Łagiewnickiej. Po pierwszych spotkaniach z lokatorami ciężar rozmów z nimi wzięli na siebie radni Urszula Niziołek-Janiak i Paweł Bliźniuk. Podali najemcom swoje numery telefonów. Dziś, jak twierdzi Tomasz Piotrowski, niezadowoleni najemcy to jednostkowe sytuacje. Ale niezadowolenie wyrażali również ci, którzy zostali w zajmowanych lokalach mimo trwających tam prac. Jeden lokator nie rozumiał, dlaczego miasto chce mu skuć prawie całą glazurę w kuchni i w łazience. Inny narzekał, że będzie miał wymieniane okna, które kilka miesięcy wcześniej sam wymienił. Miasto miało jednak ważne powody, by tak postępować. Podpisało umowę z Dalkią na podłączenie centralnego ogrzewania do każdego remontowanego budynku. Tak, by ludzie nie musieli palić w piecach, instalować drogiego w eksploatacji ogrzewania elektrycznego i grzać wody w bojlerach. Ale w tym celu trzeba przeciągnąć instalację, a to wymagało m.in. kucia ścian. Z kolei okna w danej kamienicy - wszystkie - miały być jednakowe. Byli też tacy, którzy na czas remontu wyprowadzili się z mieszkań, ale zapowiadali, że chcą wrócić. Dziś robi tak około 30 procent tych, którzy się wyprowadzili. Na jakich zasadach? Kamienice musieli opuścić lokatorzy, którzy wynajmowali tu lokale socjalne o obniżonym standardzie. Ci, którzy chcą wrócić, nie mogą mieć długów czynszowych. I muszą zgodzić się na czynsz wyższy - średnio o 30 procent od standardowych stawek, czyli około 9 złotych za metr kwadratowy. Lokatorzy, którzy początkowo kręcili nosem na wysokość rachunków w odnowionej kamienicy, dziś wracają, oglądają elewacje, czyste klatki schodowe, bramy i podwórka, nowe okna i podłogi, mieszkania z WC, łazienkami i... godzą się na wyższe opłaty w zamian za przyzwoity standard życia. Do odnowionych kamienic wprowadzają się w końcu ci, którzy muszą wyprowadzić się z dotychczas zajmowanego mieszkania, bo tam właśnie rusza remont. Resztę mieszkań w zmodernizowanych budynkach zajmą ci, którzy wygrają miejskie konkursy oraz... najzdolniejsi studenci. Dla najzdolniejszych studentów i absolwentów łódzkich uczelni wyższych, którzy swoje życie zawodowe związali z Łodzią, ma być przygotowanych docelowo 50 mieszkań. W połowie maja miasto ogłosiło listę 10 takich lokali. Po tygodniu wpłynęło... 200 podań od młodych ludzi, zainteresowanych wynajęciem mieszkania. Do października ma być przygotowanych 30 lokali. Jednak "Mia100 kamienic" to nie tylko remont budynków z mieszkaniami pod wynajem dla rodzin. Będą też takie budynki, w których lokale mogą być przeznaczone pod wynajem, ale np. na usługi. Miasto zastanawia się jeszcze, co zrobić z kamienicą przy ulicy Piotrkowskiej 171. W czasie remontu, pod warstwami farby, odkryto przepiękne dekoracje sufitów w kilku pomieszczeniach oraz polichromie w klatce schodowej. Ten budynek być może zostanie wynajęty na cele usługowe. Nie jest wykluczone, że wynajmie go na swoje potrzeby tylko jedna firma. Ale miasto bierze też pod uwagę przeznaczenie go np. na potrzeby dwóch "twórczych" wydziałów UMŁ: architekta miasta oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ale w grę wchodzą też inne kreatywne instytucje i jednostki. Generalnie wszelka kreatywność przy projekcie "Mia100 kamienic" jest mile widziana. Zyskała na niej np. dyrekcja Schronisk Młodzieżowych. Te placówki mieszczą się w kamienicach przy ulicy Legionów oraz Zamenhofa. Zapewne nie miałyby szans na szybki remont, ale dyrektorka schroniska przyszła do miasta z taką propozycją: z własnej kieszeni wyłożyliśmy pieniądze na projekt remontu naszych budynków, ale zróbcie nam proszę remont. Dziś schroniska są już odnowione. Nie jest wykluczone, że w taki sam sposób uda się uratować zabytkowy budynek jednej z łódzkich szkół. Właśnie z taką propozycją do Urzędu Miasta zwrócił się dyrektor tej placówki. Zresztą, "Mia100 kamienic" już zaraziło szkoły. Modernizacje w projekcie "Miasto szkół" robione są przy wykorzystaniu pożyczek i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Początkowo fundusze z tego źródła miało wykorzystywać właśnie "Mia100 kamienic", ale oddało je szkołom. Dziś projekt odnowy miejskich kamienic jest robiony wyłącznie z budżetu Łodzi. Do tej pory, od 2011 roku, wydano na ten cel 56 mln zł. Kolejne 44 mln zł lada dzień trafią na konta wykonawców, bo prace są już na ukończeniu. Pomysłodawców "Mia100 kamienic" straszono, że na remont jednej kamienicy będą musieli wydać nawet 10 mln zł. Do dziś żaden remont - nawet przy naprawie stropów, odwodnieniu fundamentów, pruciu ścian, wymianie instalacji, okien czy przebudowie pomieszczeń nie pochłonął takiej kwoty. Prawdopodobnie najdroższy remont - modernizacja kamienicy przy ulicy Sterlinga 9 - będzie kosztował 7 mln zł. Ale ten budynek ma przejść kompleksowy remont. Fundamenty mają być odwilgocone. Pod budynek ma być podłączone miejskie ciepło. Dach będzie wyremontowany, a stropy wzmocnione i częściowo wymienione. Zabytkowa elewacja ma być wyremontowana. Elewacja ma być w części docieplona. Prace w projekcie "Mia100 kamienic" finansowane są wyłącznie z miejskiej kasy. Ale magistrat przygotowuje się do sięgnięcia po finanse z Unii Europejskiej. Pula dofinansowań, która ma być uruchomiona w 2014 roku, ma dać szanse na zdobycie minimum 75 procent potrzebnej na remonty kwoty. Ale i zakres prac ma być zdecydowanie obszerniejszy. Magistraccy urzędnicy mówią nawet o 300 wyremontowanych budynkach. Prace miałyby być zaś robione kwartałami - tak, by można było wykorzystać efekt skali. Choć dziś już widać pierwsze efekty remontów. Zmodernizowano kilka stojących obok siebie kamienic przy ulicy Legionów czy Wólczańskiej. Efekty widać też na ulicy Piotrkowskiej. Remonty w 2014 roku też mają być nastawione na osiągnięcie efektu skali. Prace mają objąć m.in. sześć budynków przy ulicy Gdańskiej, ale i na Nawrot czy Żeromskiego. Atmosfera remontowa udzieliła się sąsiadującym z miejskimi nieruchomościami prywatnym właścicielom. Prywatne rusztowania stanęły obok pięknej miejskiej kamienicy przy ulicy Legionów 2, przy ulicy Wólczańskiej czy przy ulicy Piotrkowskiej. Ale "Mia100 kamienic" miało też niemały wpływ na łódzką branżę budowlaną. Gdy w 2011 roku miasto ogłaszało pierwsze przetargi i szukało wykonawców remontów... nie zgłosił się nikt. Pierwsze prace robiły małe, rodzinne firmy, np. ojciec z synem. A dziś? W pierwszych rozstrzygniętych konkursach na wykonawców wystartowały trzy, cztery firmy. Dziś o robienie remontów w ramach "Mia100 kamienic" bije się nawet po 8 do 10 wykonawców. To profesjonalne firmy, które stać choćby na zatrudnienie dodatkowych konserwatorów. Gdy w kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 171 odkryto ukryte pod warstwami farby malowidła, zatrudniona firma od ręki znalazła i zatrudniła dwie panie od odnawiania sztukaterii. Ruch na rynku oznacza też oszczędności na przetargach. Te sięgają nawet 13 procent. A pieniądze są potrzebne permanentnie. Choćby na remonty mieszkań dla ludzi wyprowadzanych z remontowanych kamienic. Jeden taki remont to nawet 30 tys. zł. Tymczasem od 2011 roku do maja 2013 roku przeprowadzono 327 rodzin. Kolejnych 350 rodzin czeka na przeprowadzki w tym i w 2014 roku. Zaś do 12 budynków wrócili lokatorzy (166 mieszkań) oraz najemcy lokali użytkowych (do trzech budynków). Dopiero dziś, gdy projekt przekroczył półmetek, można powiedzieć, że się rozwija. Rusza właśnie remont jednego z najstarszych murowanych budynków w mieście, domu Gotlieba Beera przy ulicy Piotrkowskiej 243. Najpierw zostanie wyremontowany front budynku (za 3,3 mln zł). Piętrowy budynek powstał w 1834 roku, rozbudowano go w 1899 roku według projektu znanego łódzkiego architekta Edwarda Creutzburga. Kamienica ta jest jednym z najznakomitszych przykładów architektury neorenesansowej w Łodzi: w bogatej dekoracji elewacji wyraźnie widać kolejne fazy rozbudowy obiektu. Plan kamienicy odzwierciedla charakterystyczny dla XIX-wiecznej Łodzi sposób zagospodarowania posesji na ulicy Piotrkowskiej. Po remoncie frontu ruszy remont oficyn. W 2014 roku wśród zaplanowanych remontów znalazły się m.in.: pałac przy ul. Moniuszki 5, nieruchomość przy ul. Piotrkowskiej 118 (dla siedziby miejskiego Off Piotrkowska, czyli przemysłów kreatywnych), budynek przy ul. Ogrodowej 24 (czyli newralgiczny budynek łódzkich famuł, vis-a-vis andel's Hotel i Manufaktury) oraz kamienica przy ul. Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 (dla łódzkiego Centrum Mody). Pojawią się też budynki przy al. Kościuszki. Natomiast generalnie można spodziewać się kontynuowania remontów w najcenniejszym historycznie i architektonicznie Śródmieściu i szerzej rozumianym centrum. Remontowane są bowiem przede wszystkim XIX-wieczne kamienice czynszowe, zlokalizowane na terenie strefy wielkomiejskiej, w najważniejszym kulturowo obszarze miasta. Każda z nich jest wartościowa pod względem konserwatorskim oraz stanowi istotny element historycznego krajobrazu miasta . Program remontowy obejmuje zarówno kamienice, budynki o charakterze rezydencjonalnym (np. ul. Piotrkowska 272), jak i użyteczności publicznej (choćby dawna szkoła powszechna przy ul. Legionów 27) W nieruchomościach remontowanych w ramach programu wykonujemy: 1. termomodernizację (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie konstrukcji dachu i ścian zewnętrznych), 2. remont konstrukcji dachu, 3. wymianę lub wzmocnienie stropów, 4. poprawę warunków sanitarnych poprzez likwidację wspólnych toalet zlokalizowanych poza lokalem, a często poza budynkiem, 5. remont elewacji, prześwitów bramowych i klatek schodowych z odtworzeniem detalu architektonicznego, 6. prace konserwatorskie wewnątrz budynków wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, 7. izolacje i odwilgocenie ścian, 8. przyłączenie nieruchomości do sieci ciepła systemowego we współpracy z VEOLIA Energia Łódź S.A., 9. modernizację instalacji wod-kan i elektrycznej, 10. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w nieruchomościach – nowa nawierzchnia podwórzy, organizacja zieleni w nieruchomościach, 11. zmianę układu funkcjonalnego mieszkań. Magistrat ogłosił nabór wniosków na remonty prywatnych kamienic w obszarze rewitalizacji. Chętnych mogą być setki. W ramach rewitalizacji UMŁ odnowi ponad 100 miejskich kamienic. Dużo, ale to wciąż zaledwie 5 procent wszystkich budynków znajdujących się na ośmiu priorytetowych obszarach. Co więcej, na 1700 kamienic, tylko nieco ponad 500 należy w całości do miasta. Niewiele mniej, bo około 430, to własność wspólnot (w tym kamienice z współudziałem UMŁ). W przeznaczonych do rewitalizacji obszarach znajdują się nawet takie kwartały, gdzie budynków zarządzanych przez wspólnoty jest więcej niż tych należących do magistratu. A we wspólnotach żyje aż połowa wszystkich łodzian. Dotacje Katowic na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków co roku oscylują wokół kwoty miliona złotych. Co roku pieniądze najczęściej przyznawane są na renowacje w kościołach. W tym roku jest jednak odstępstwo od tej reguły. Dotacja zostanie przyznana również dla wspólnoty mieszkaniowej na renowację elewacji frontowej kamienicy na rogu ulic 3 Maja i Słowackiego, czyli na renowację Białej Damy. Światowe Forum Miejskie w 2022 r. w Katowicach? Polska chce zorganizować XI edycję Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. Proponowane miasto – gospodarz to Katowice. Światowe Forum Miejskie to prestiżowa międzynarodowa konferencja, którą organizuje agenda ONZ do spraw osiedli miejskich UN-HABITAT. Polska jest zainteresowana ubieganiem się o organizację XI edycji tego wydarzenia, która odbędzie się w 2022 roku. http://ssm.katowice.pl/,Jestesmy-w-trakcie-realizacji-przygotowan-do-I-FORUM-REWITALIZACJI-CENTROW-MIAST-METROPOLII-GZM-Organizatorzy-to-Metropolia-GZM-TBS-Katowice-oraz-Slaskie-Stowarzyszenie-Menedzerow-informacja-w-rozszerzeniu- W imieniu zarządu serdecznie dziękuje za liczne uczestnictwo w "Uroczystym Spotkaniu Noworocznym" Jeszcze raz życzymy zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. Tomasz Jachimowicz http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/83,W-imieniu-zarzadu-serdecznie-dziekuje-za-liczne-uczestnictwo-w-Uroczystym-Spotkaniu-Noworocznym-Jeszcze-raz-zyczymy-zdrowia-i-pomyslnosci-w-Nowym-Roku-Tomasz-Jachimowicz http://ssm.katowice.pl/,W-imieniu-zarzadu-serdecznie-dziekuje-za-liczne-uczestnictwo-w-Uroczystym-Spotkaniu-Noworocznym-Jeszcze-raz-zyczymy-zdrowia-i-pomyslnosci-w-Nowym-Roku-Tomasz-Jachimowicz Spotkanie z EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Centrum Szkoleń Inżynierskich oraz Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE. http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/82,Spotkanie-z-EMT-SYSTEMS-Sp-z-o-o-Centrum-Szkolen-Inzynierskich-oraz-Parku-Naukowo-Technologicznego-TECHNOPARK-GLIWICE- Przyjęliśmy zaproszenie EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Centrum Szkoleń Inżynierskich oraz Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE na spotkanie . Podczas spotkania omówiony zostanie temat „Przemysł 4.0 – korzyści wdrożenia koncepcji dla użytkowników i konsumentów dóbr.” Termin 16.11.2018 g.17.00.Technopark Gliwice ul.Konarskiego 5. http://ssm.katowice.pl/,Spotkanie-z-EMT-SYSTEMS-Sp-z-o-o-Centrum-Szkolen-Inzynierskich-oraz-Parku-Naukowo-Technologicznego-TECHNOPARK-GLIWICE- XXI Konferencja IPMA w Warszawie http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/81,XXI-Konferencja-IPMA-w-Warszawie Na XXI KONFERENCJI International Project Management Associaction IPMA POLSKA 8-9.11.2018 W WARSZAWIE. Trzema głównymi streamami Konferencji było: Industry 4.0 Agile&Lean Internet of Things W obecności 200 uczestników Tomasz Jachimowicz wykonał prezentacje pt"Od Lean manufacturing do Przemysłu 4.0 -rozwój systemów zarządzania operacyjnego- : Tematyka prezentacji .KIERUNKI POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI WYTWARZANIA poprzez: -zastosowanie informatyki w procesie zarządzania -robotyzacja i automatyzacja -lean manufacturing- jako system narzędzi do uzyskania doskonałości w zarządzaniu operacyjnym w/w jako baza do wdrażania programu „Przedsiębiorstwo 4.0”czyli kierunek -skokowy wzrost wydajności operacyjnej i produktywności http://ssm.katowice.pl/,XXI-Konferencja-IPMA-w-Warszawie XI Śląski Piknik z okazji Święta Nieodległości Stanów Zjednoczonych oraz otwarcie nowej siedziby Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy (US Polish trade Council ) w Katowicach przy ul Warszawskiej 37 z udziałem prezydenta Krupy i wiceministra Wójcika mia http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/80,XI-Slaski-Piknik-z-okazji-Swieta-Nieodleglosci-Stanow-Zjednoczonych-oraz-otwarcie-nowej-siedziby-Polsko-Amerykanskiej-Rady-Wspolpracy-US-Polish-trade-Council-w-Katowicach-przy-ul-Warszawskiej-37-z-udzialem-prezydenta-Krupy-i-wiceministra-Wojcika-mia http://ssm.katowice.pl/,XI-Slaski-Piknik-z-okazji-Swieta-Nieodleglosci-Stanow-Zjednoczonych-oraz-otwarcie-nowej-siedziby-Polsko-Amerykanskiej-Rady-Wspolpracy-US-Polish-trade-Council-w-Katowicach-przy-ul-Warszawskiej-37-z-udzialem-prezydenta-Krupy-i-wiceministra-Wojcika-mia Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym. Ma ona zwiększyć zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych. http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/79,Sejm-uchwalil-przygotowana-przez-rzad-nowelizacje-ustawy-o-partnerstwie-publiczno-prywatnym-Ma-ona-zwiekszyc-zaangazowanie-kapitalu-prywatnego-w-realizacje-inwestycji-publicznych- http://ssm.katowice.pl/,Sejm-uchwalil-przygotowana-przez-rzad-nowelizacje-ustawy-o-partnerstwie-publiczno-prywatnym-Ma-ona-zwiekszyc-zaangazowanie-kapitalu-prywatnego-w-realizacje-inwestycji-publicznych- Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów za rok 2017 http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/77,Walne-Zgromadzenie-Czlonkow-Slaskiego-Stowarzyszenia-Menedzerow-za-rok-2017 Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów informuje że odbyło się Walne Zgromadzenie członków z poniższym programem. Pozytywnie została oceniona działalność stowarzyszenia w 2017 roku. Porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór przewodniczącego i sekretarza 5.Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 7.Przyjecie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za 2017 8.Przyjęcie sprawozdania Zarządu 9.Przyjecie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 11.Dyskusja 12.Przyjęcie Uchwały w/s przekazania zysku za 2017 rok. 13.Udzielenie skwitowania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej 14. Informacja prezesa zarządu o zamierzeniach na rok 2018. 16.Wolne wnioski. 17. Wręczenie Listów z podziękowaniem za 25-letnią koleżeńsko-przyjacielską współprace osób które wstąpiły do stowarzyszenia w okresie wspólnych studiów podyplomowych w Katowickiej Szkole Menedżerów działającej w latach 1990-1995 pod patronatem British Council i Konfederacji Pracodawców Polskich. Te osoby to: 1.Bogusław Bogacz 2. Henryk Kowarski 3. Tadeusz Adamski 4. Jerzy Cieślar 5. Aleksander Krzystolik 6. Zbigniew Przebindowski 7. Stanisław Dyląg 8. Gerard Honisz 9. Andrzej Wandzik 10. Jolanta Kopiec 11.Tomasz Jachimowicz 18.Zakończenie obrad http://ssm.katowice.pl/,Walne-Zgromadzenie-Czlonkow-Slaskiego-Stowarzyszenia-Menedzerow-za-rok-2017 Spotkanie z Wiceministrem Finansów http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/76,Spotkanie-z-Wiceministrem-Finansow Serdecznie zapraszam na spotkanie w RIG Katowice wtorek 17 kwietnia br. o godz. 15.00. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Paweł Gruzy. Tematem przewodnim spotkania będą „Zmiany w podatkach w 2018 r. Pakiet Kontrolny”. Pan Minister od wielu lat specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym oraz akcyzie. 26 kwietnia 2016 powołany przez Premier Beatę Szydło na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a 7 listopada tego samego roku został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. Jest współautorem pierwszego komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (1999) oraz współautorem pierwszego w Polsce komentarza do unijnych dyrektyw VAT-owskich. Publikuje artykuły dotyczące prawa, podatków i gospodarki w prasie ekonomicznej i czasopismach specjalistycznych. http://ssm.katowice.pl/,Spotkanie-z-Wiceministrem-Finansow "Efektywność energetyczna w gminach -kierunki rozwoju i integracji w warunkach 2018 roku". http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/75,-Efektywnosc-energetyczna-w-gminach-kierunki-rozwoju-i-integracji-w-warunkach-2018-roku- Jest możliwość zorganizowania regionalnej konferencji w temacie "Efektywność energetyczna w gminach -kierunki rozwoju i integracji w warunkach 2018 roku". Patronat organizacyjny i współudział -Metropolia oraz Kazimierz Karolczak. Cel: ujęcie dobrych rozwiązań w opracowywanym planie strategicznym Metropolii oraz jej w materiałach promocyjnych (też dla gmin poza metropolią) -szczególnie ich standaryzacja oraz wzajemne powiązania. . -budynki i budowle -drogi , infrastruktura ich oświetlenie -elektromobilność - infrastruktura Współudział:WFOŚiGW ,Urząd Marszałkowski,organizacje i firmy promujące ef.energetyczną,banki ,Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów itp. Zapraszamy do udziału i współorganizacji. Tomasz Jachimowicz Prezes Zarządu Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów http://ssm.katowice.pl/,-Efektywnosc-energetyczna-w-gminach-kierunki-rozwoju-i-integracji-w-warunkach-2018-roku- Spotkanie z Posłem do PE dr. Janem Olbrychtem http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/74,Spotkanie-z-Poslem-do-PE-dr-Janem-Olbrychtem Serdecznie zapraszamy na poniższe spotkanie z Członkiem Honorowym naszego stowarzyszenia. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu Klubu Członkowskiego RIG w Katowicach, które odbędzie się w naszej siedzibie 19 marca br. o godz. 17.00. Gościem spotkania będzie Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Jan Olbrycht. Tematem przewodnim będzie „Rezolucja o przyszłości finansów Unii Europejskiej”. Rezolucja przedstawia pierwsze stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące wybranych elementów budżetu UE w następnej perspektywie finansowej po 2020 roku. Podkreśla m.in., że nowe wyzwania nie mogą być finansowane kosztem obecnych obszarów wsparcia. Odrzucono również jednoznacznie zaprezentowane przez Komisję scenariusze dla przyszłego modelu Unii, które oznaczały redukcję polityki spójności i polityki rolnej. http://ssm.katowice.pl/,Spotkanie-z-Poslem-do-PE-dr-Janem-Olbrychtem GALA KONKURSU SUKCES NA ŚLĄSKU 23 lutego 2018 http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/73,GALA-KONKURSU-SUKCES-NA-SLASKU-23-lutego-2018- Kolejna Jubileuszowa 15-ta Gala Sukces na Śląsku za 2017 odbyła się w sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego. Jak stwierdzili uczestnicy była to najbardziej udana uroczystość w przedziale 15-tu lat. Lista wyróżnionych znajduje się w załączonym wydawnictwie"Sukces na Śląsku". Okolicznościowy artykuł dotyczący Przemysłu 4.0 w dalszej części materiału. http://ssm.katowice.pl/,GALA-KONKURSU-SUKCES-NA-SLASKU-23-lutego-2018- KONKURS SUKCES NA ŚLĄSKU ZA ROK 2017 http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/72,KONKURS-SUKCES-NA-SLASKU-ZA-ROK-2017 Rozpoczynamy kolejną jubileuszową 15- tą edycje konkursu "Sukces na Śląsku" Poza partnerskimi organizacjami jak RIG Katowice, Izba Rzemieślnicza Katowice,RIPH Gliwice ,OIPH Tychy czy GIPH Katowice również laureaci poprzednich edycji i członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów mogą wystawiać rekomendacje dla wyróżniajacych się menedżerów i firm --- Zarządowi Stowarzyszenia do wyróżnień za rok 2017. Uroczysta Galę przewidujemy 23 lutego 2018 w sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. http://ssm.katowice.pl/,KONKURS-SUKCES-NA-SLASKU-ZA-ROK-2017 Spotkanie w CIiTT IMN w Gliwicach w sprawie utworzenia Śląskiego Centrum Produktywności Przedsiębiorstwm http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/71,Spotkanie-w-CIiTT-IMN-w-Gliwicach-w-sprawie-utworzenia-Slaskiego-Centrum-Produktywnosci-Przedsiebiorstwm W dniu 26 czerwca 2017 odbyło się kolejne spotkanie robocze w CiITT IMN w Gliwicach w temacie : Koncepcja projektu „Śląskie Centrum Produktywności Przedsiębiorstw w CIiTT IMN" z zakładanym wsparciem unijnym w ramach RPO WŚL dz.1.3 „Profesjonalizacja usług IOB”- dedykowanego dla istniejących Centrów Innowacji i Parkom Przemysłowym- obejmującego rozwój innowacyjnych usług dla MSP. Obejmuje ono ich opracowanie, modelowanie, testowanie, konsultowanie, promowanie w środowisku przedsiębiorców oraz uzasadnione uzupełnienie sprzętowe. Instytut Metali Nieżelaznych ( w tym CIITT IMN) jest Akredytowanym Ośrodkiem Innowacji przez Ministerstwo Rozwoju oraz zarejestrowane w Rejestrze Usług Rozwojowych PARP a także podwykonawcą (w konsorcjum) Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie Regionalnych Obserwatoriów Technologicznych : 1.Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały 2.Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów Ta ostatnia działka uruchamia również działalność szkoleniowo-doradczą w zakresie nowoczesnego zarządzania dla MSP.. Koordynatorem klastra Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii IMN. Zebrani w załączeniu wyrazili swoje opinie w przedmiotowej sprawie. (Sprawozdanie i lista obecnych w zał.) W zał. również prezentacja z kontekstem Przemysłu 4.0 –którą pan Robert Pollak prezes zarządu GRUPY APA GROUP określił jako najlepsze kompendium wiedzy tematycznej w Polsce z którym się dotychczas spotkał. Tomasz Jachimowicz jako autor pomysłu przeniesienia działań szkoleniowo-doradczych w zakresie Lean (2014 rok) do wolnych hal IMN w Gliwicach- prosił zainteresowanych zebranych o poufność w zakresie koncepcji –co zostało zaakceptowane . Zgodnie z sugestiami zebranych proponuje się zmienić nazwę np. na „ Centrum Produktywności i Przemysłu 4.0 dla MSP na Śląsku” oraz uzupełnić koncepcje o „Model MSP ukierunkowanego na Firmę 4.0” http://ssm.katowice.pl/,Spotkanie-w-CIiTT-IMN-w-Gliwicach-w-sprawie-utworzenia-Slaskiego-Centrum-Produktywnosci-Przedsiebiorstwm Konkluzje z obrad Europejskiego Kongresu Gospdarczego http://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/70,Konkluzje-z-obrad-Europejskiego-Kongresu-Gospdarczego Na Europejskim Kongresie Gospodarczym tematem wiodącym było przygotowanie polskiej gospodarki do przemian XXI wieku czyli Industry 4.0 . W kilku panelach dyskusyjnych poruszano tą tematykę. Industry 4.0 (Przemysł 4.0) to nowy zbiór systemów organizacji pracy, przepływu informacji , sposobu wdrażania innowacji oraz systemów zarządzania wykorzystujący najbardziej efektywne istniejące i rozwijane techniki doby pierwszych dekad XXI wieku . Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński stwierdził ze całe zaplecze naukowo-badawczo-doradcze –finansowane środkami publicznymi (instytuty, uczelnie, centra innowacji, IOB, itp.) powinno i będzie zobowiązane wspierać ten kierunek rozwoju przemysłu poprzez przygotowanie kadr, ukierunkowanie badań i wdrożeń oraz realizacje tematów wdrożeniowych-powiązanych z ideą Przemysłu 4.0 i koncentracji współpracy na linii przedsiębiorcy –nauka-doradztwo gospodarcze. Zgodnie z „Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" Wicepremiera Mateusza Morawieckiego powstał Zespół międzyresortowy ds. transformacji przemysłu który będzie wspierał te działania oraz powołano „Inicjatywe na rzecz przemysłu 4.0" (powstała też Platforma internetowa Przemysł 4.0). http://ssm.katowice.pl/,Konkluzje-z-obrad-Europejskiego-Kongresu-Gospdarczego