Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2023-09-01

Spotkanie w RIG Katowice

Zapraszamy na spotkanie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, które odbędzie się 6 września br. w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach.

W trakcie spotkania będą eksperci Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy opowiedzą o tym jak Giełda wspiera firmy w pozyskiwaniu kapitału, budowaniu relacji z inwestorami i zwiększaniu widoczności na rynku. Zaprezentują również nowy program GPW dla liderów biznesu – Akademię GPW Growth.archiwum

Controlling w przedsiębiorstwie

Proponowane szkolenia w zakresie -controlling orientacja na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa- szanse i zagrożenia połączone z dyskusją i wymianą poglądów.

Celem szkolenia będzie odpowiedź na pytanie czy w obecnej sytuacji gospodarczej rodzi się zapotrzebowanie na wdrożenie controllingu jako afektywnego i adekwatnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem?

Ponad to należy uzyskać odpowiedzi na pytania:

Jeżeli controlling to jaki (rożne rodzaje controllingu)?

1. Idea controllingu:

1.1 Cechy systemu zarządzania opartego na controllingu.

1.2 Funkcja controllerska i zadania controllera.

1.3 Controlling a inne systemy zarządzania ( reenginering, lean management, zrównoważona karta wyników, ISO i inne)

1.4 Różne modele controlingu

W jakich obszarach go wdrożyć, do rozwiązywania jakich klas problemów?

1. Cele przedsiębiorstwa w systemie zarządzania opartym na controllingu.

2. Orientacja na rentowność, kondycję finansową. Orientacja na inne cele pozafinansowe.

Czy niezbędna jest decentralizacja zarządzania? Czy ona już nastąpiła ale w sposób nie całkowicie kontrolowany?

Centra odpowiedzialności

1. Delegacja kompetencji na niższe szczeble zarządzania.

2. Korzyści i zagrożenia związane z delegowaniem kompetencji.

3. Rodzaje centrów odpowiedzialności.

Jakie wsparcie narzędziowe niesie controlling ?

Planowanie

1. Cechy planu strategicznego.

2. Cechy planu operacyjnego.

3. Plan dyspozycyjny.

4. Cele finansowe i ich mierniki jako kryteria podejmowanych decyzji gospodarczych

Rachunkowość zarządcza

1. Rachunkowość zarządcza wspomagająca procesy planowania i sterowania przedsiębiorstwem.

2. Rachunkowość zarządcza wspomagająca procesy nadzoru nad gospodarnością i wspierająca proces poprawy produktywności i lean management.

Struktura organizacyjna-Centra odpowiedzialności

1.Centra zysków , centra kosztów

2. Zasady tworzenia, mierniki odpowiedzialności

 

Jakie zmiany w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem powstaną przy wdrożeniu controllingu?

1. Zmiany struktury zadań w firmie wywołana controllingiem.

2. Organizacja działu controllingu.

3. Modele rozwiązań w zakresie organizacji funkcji controllerskiej.