Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2024-05-20

Uroczyste spotkanie w KNST Marchołt.

W imieniu Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów zapraszam na uroczyste spotkanie w dniu 27 maja 2024-poniedziałek- godz.18.00 w KNST Marchołt w Katowicach podczas którego zostanie wręczone wyróżnienie dla Pana Jerzego Cieślara :

"Zasłużony dla Śląskiego środowiska menedżerskiego"

Po uroczystości zapraszamy na spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.

archiwum

Pakiet szkoleniowy

Szkolenie dla całej kadry techniczno-produkcyjne firmy w zakresie nowoczesnych -miary XXI wieku- technik efektywnej organizacji wytwarzania bazującej na najlepszych światowych standardach w tej dziedzinie. Lean Manufacturing.(Szczupłe wytwarzanie).

Prace szkoleniowo-wdrożeniwe bezpośrednio na halach produkcyjnych

Cel – Ład i porządek w każdym miejscu , standaryzacja i wizualizacja rezultatów pracy ,

zmiana mentalności pracowników w kierunku potrzeby i sensu dobrej organizacji pracy ,eliminacji marnotrawstwa czasu ,materiałów i energii, koncentracji na działaniach podnoszących wartość dodaną produktu  oraz kreatywne jej usprawnianie.. 

-Techniki 5S –profesjonalna organizacja stanowisk pracy

-Technika TPM- utrzymanie maksymalnej sprawności maszyn i urządzeń (obsługa autonomiczna) ,analiza O.E.E.

-Technika SMED (znaczne skrócenie czasu   przezbrojeń maszyn oraz tpz.)

-VCM mapowanie strumienia wartości dodanej;(identyfikacja miejsc strat w tym czasu oraz marnotrawstwa)

-System Kaizen(uruchomienie aktywności innowacyjności pracowniczej)

-Ssący system sterowania produkcja oraz wizualizacja (skrócenie czasu realizacji zlecenia oraz lepsza kontrola) oraz metoda kanban.

-Standaryzacja pracy (jako element kontroli kosztów oraz eliminacji odchyleń)

-Technika zarządzania ograniczeniami (wąskie gardła)

 -Visual production

-Szkoła Trenerów Wewnętrznych

-Akademia sprawnego zarządzania dla kierowników ,mistrzów i brygadzistów

 

Takie działania m.in. w wyniku naszej aktywności zostały wprowadzone w JOY Maszyny

Górnicze sp z oo ,Fabryka Pomp POWEN S.A., Zakład Konstrukcji Spawanych Bumar Łabędy sp z oo ,Hucie Ferrum S.A. , Fabryka Przewodów Energetycznych  S.A. w Będzinie ,Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB sp zoo ,Walcowni Metali Nieżelaznych Dziedzice S.A. ,Zakładach Naprawy Lokomotyw Elektrycznych S.A. i innych.

 

 

Wszystkie nasze działania wprowadzamy w ścisłej współpracy z kadrą firmy (Liderzy)gdzie

wybrani pracownicy uzyskują kompetencje do samodzielnego zarządzania i utrzymania nowej specjalności oraz  mogą szkolić innych pracowników.

Nasze doświadczenie realizacyjne gwarantuje konkretne efekty finansowe którego cel możemy wspólnie określić.

II Pakiet szkoleniowy

 

II Pakiet szkoleniowy

-biznes plany

-restrukturyzacja przedsiębiorstw

-analizy wykonalności przedsięwzięć –analizy prawne, ekonomiczne i marketingowe

-wyceny

-due dilligence

-wartościowanie pracy

-normowanie pracy

-systemy wynagrodzeń

-organizacja i finansowanie fuzji i przejęć

-konsolidacja firm

 

III Pakiet Szkoleniowy

Systemy zarządzania wg norm ISO

-System Zarządzania Jakością

-System Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001

-Doskonalenie  auditorów wewnętrznych

oraz

-Szkolenia uświadamiające

-Samoocena przedsiębiorstwa

-Nadzór prac spawalniczych

-TÓM (Total Óuality Menegment)