Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2022-02-17

Zmarł Janusz Pilszak red.naczelny EUROPERSPEKTYWY.

Z głębokim smutkiem i żalem, jako społeczność regionalnych menedżerów , przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Pilszaka. Olbrzymi wkład Zmarłego w budowanie rzetelnego, medialnego przekazu, pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci, zachowując się również w wielu publikacjach i na licznych fotografiach. Najbliższym składamy wyrazy ogromnego żalu i współczucia –Cześć Jego Pamięci..

archiwum

Sieć GGD GÓRNOŚLASKA GRUPA DORADCZA -Klaster Wdrażania Innowacji      Misją Sieci GGD  jest wykorzystanie potencjału  najlepszych  w regionie doradców gospodarczych –praktyków dla efektywnego,  innowacyjnego   inwestowania przez przedsiębiorstwa   ze wsparciem środkami UE. 

                            

                      Cel ogólny: upowszechnienie nowoczesnego –procesowego zarządzania  wprowadzaniem innowacji technologicznych i organizacyjnych

                                      w przedsiębiorstwach regionu.

                   

       Wprowadzenie –inspiracja:

             I. Jak wynika z naszej praktyki w realizacji doradztwa dla regionalnych przedsiębiorstw

                  -część ich nie dysponuje odpowiednim potencjałem kapitałowym i kadrowym oraz doświadczeniem by właściwie przygotować i zrealizować inwestycje  związane z wdrażaniem innowacji.  

                              Potwierdzeniem tych faktów –w skali ogólnopolskiej-  jest  sytuacja w 2013 roku gdzie zostały uruchomione  dodatkowe konkursy PARP z programu ”Innowacyjna gospodarka”     z budżetem ponad  1,4 mld  zł a finansowane -w znacznej części- ze środków które zostały wygospodarowane jako skutek rezygnacji wykonania inwestycji przedsiębiorstw które już przeszły pomyślnie procedurę konkursową i nie dają sobie rady z ich realizacją.

                              Jest to skutek błędów i braku profesjonalizmu ,odpowiedniego współdziałania  osób zaangażowanych w  wybór i  kompleksową  realizacje wdrażania innowacji w danym  przedsiębiorstwie.

                              II. Duża luka –obserwowana w działalności konsultacyjno-doradczej-w zakresie poziomu podnoszenia produktywności i rentowności wytwarzania przedsiębiorstw wynikająca z za niskiej sprawności zarządzania operacyjnego.

                              W/w inicjatywę podjęło 16 najbardziej aktywnych ośrodków  konsultingowo-doradczych które tworzą obecnie Sieć GGD  czołową Instytucje Otoczenia Biznesu na Górnym Śląsku.

                                                                         

                                                                  Zapraszamy do współpracy

...........................................................................................................................

 

           spół           Sieć współpracy w zakresie efektywnej organizacji i realizacji   inwestycji rzeczowych i w    zakresie    nowoczesnego           zarządzania  operacyjnego dla zapewnienia wysokiej produktywności  wytwarzania i efektywności wykorzystania           środków  wsparcia UE    dla  śląskich przedsiębiorstw.