Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2024-05-20

Uroczyste spotkanie w KNST Marchołt.

W imieniu Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów zapraszam na uroczyste spotkanie w dniu 27 maja 2024-poniedziałek- godz.18.00 w KNST Marchołt w Katowicach podczas którego zostanie wręczone wyróżnienie dla Pana Jerzego Cieślara :

"Zasłużony dla Śląskiego środowiska menedżerskiego"

Po uroczystości zapraszamy na spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.

archiwum

Sieć GGD kierunki specjalizacjalizacji

Sieć GGD Górnoślaska Grupa Doradcza wyznaczyła kierunki specjalizacji:

Uczestnictwo w Sieci:  doradcy gospodarczy,  regionalne  firmy  konsultingowo-              doradcze , stowarzyszenia przedsiębiorców, centra innowacji oraz inne doradcze Instytucje   Otoczenia Biznesu.

 

         Misja Sieci GGD to:

                  ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG O STANDARDZIE ŚWIATOWYM,     JAKO PLATFORMIE WSPÓŁPRACY BIZNESU Z NAUKĄ.

 

                    Cel ogólny:

                    1. Upowszechnienie nowoczesnego –procesowego zarządzania wprowadzaniem innowacji technologicznych i organizacyjnych  w przedsiębiorstwach regionu.

                 2. Połączenia  potencjału  doradców – konsultantów  gospodarczych(inżynierów z wieloletnią praktyką w przemyśle), naukowców   oraz   przedsiębiorców –dla rozwoju regionu.

     Główne kierunki pracy klastra dla przedsiębiorców (samorządów) to:

  • Doradztwo w sprawnym i efektywnym  przygotowaniu i wdrażaniu innowacji techniczno-technologicznych (inwestycje w sferze materialnej), praca brokera –menedżera innowacji.
  • Doradztwo i szkolenia w zakresie wdrażania innowacji organizacyjno-zarządczych w MSP, zmierzających szczególnie do poprawy ich produktywności do poziomu państw 15 UE.
  • Wdrażanie  rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej dla gmin               i przedsiębiorców .
  • Organizacja wsparcia kapitałowego dla przedsiębiorców i gmin celem umożliwienia realizacji planów rozwoju.
  • Usprawnienie współdziałania sfery  nauki z przedsiębiorcami przy współpracy specjalistycznej z samorządami dla efektywnego i sprawnego wykorzystania środków UE w perspektywie 2014-2020.
  • Działania zmierzające do wzrostu oraz lepszego wykorzystania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach.

Koordynator Klastra: Centrum Innowacji i Transferu Technologii IMN w    Gliwicach