Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2024-05-20

Uroczyste spotkanie w KNST Marchołt.

W imieniu Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów zapraszam na uroczyste spotkanie w dniu 27 maja 2024-poniedziałek- godz.18.00 w KNST Marchołt w Katowicach podczas którego zostanie wręczone wyróżnienie dla Pana Jerzego Cieślara :

"Zasłużony dla Śląskiego środowiska menedżerskiego"

Po uroczystości zapraszamy na spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.

archiwum

Idea -Śląskie Centrum Produktywności Przedsiebiorstw

ŚLĄSKIE CENTRUM PRODUKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW -IDEA
Temat 1. Bardzo ciężko jest gonić standardy w światowej gospodarce które żmudnie wprowadzano tam  przez dekady   -produktywność wytwarzania sięga u nas 60-65% zachodnioeuropejskiej (Eurostat)  a średnia rentowność MSP to 3,4% .(wg. GUS) i brak środków na rozwój,
Od kilku lat przodujące gospodarki przygotowują się i realizują plan rozwoju "Industry 4.0 i region Śląski -serce gospodarcze kraju-może być z tym kierunkiem rozwojowym( Przemysł 4.0 ) na bieżąco .
Jak zauważamy uczelnie wyższe (oraz przyuczelniane parki technologiczne) są skoncentrowane na pracy ze studentami i młodymi absolwentami -co wiąże się z realizacją uczelnianych  misji i finansowania. Jak obserwujemy szeroka oferta dla MSP z ich strony realizuje się w formie deklaratywnej-wiele powszechnie znanych barier.
Tutaj powinna być  otwarta droga dla innych t.j.  IOB związanych np. z instytutami badawczymi .
Samorząd wojewódzki jest odpowiedzialny za rozwojowe rozwiązania strategiczne -tutaj gospodarka. .
Mamy następującą  koncepcje , pomysł.
Od ponad dwóch lat analizujemy-jako ludzie pracujący w gospodarce wiele lat -co nowego(innowacyjnego) zrobić by przekonać i dać narzędzie zarządzającym MSP by w zakresie  wytwarzania dać szanse systemowego działania dla zmniejszenia tych luk  produktywnościowych  .Dzisiejszy model szkoleń i doradztwa- wykłady, przezrocza ,czy symulacje (na klockach Lego) stają się nużace i mało interesujące dla kadry menedżerskiej.                                                                                                                                    Największy wpływ na poziom produktywności  przedsiębiorstw  ma efektywność zarządzania-zużyciem materiałów ,energii i pracą ludzi.                                                                                                                                    Na czas końca  II dekady   XXI wieku –Industry 4.0 (Europa), Internet  rzeczy(Stany Zjednoczone) , Gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy)  ,  różne informatyczne system zarządcze itp. -są w gospodarce zachodniej przedmiotem bieżących prac badawczych i wdrożeń  . U nas na Śląsku  można mieć aktualna odpowiedz na te wyzwania - poznając i wybierając najlepsze rozwiązania dla danego przedsiębiorcy czy branży.

Państwowy Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (ok.500 zatrudnionych)posiada kilka wolnych (w tym hale) obiektów które mogą być zagospodarowane jako baza do prowadzenia badan, warsztatów ćwiczeń ,symulacji  w sposób bardziej  zbliżony do warunków przemysłowych .
Specjaliści Centrum Innowacji i Transferu Technologi IMN  i Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza oraz kilka polskich firm informatycznych pracują nad taką koncepcją wykorzystania tych obiektów która to wniesie nową jakość w sposobie przekazywania wiedzy w zakresie efektywności , zarządzania i pracy MSP,  gdzie przygotowanie ,wybór i testowanie rozwiązania nie  zakłóca  bieżącej ich pracy.   Spełni to utworzenie:                                                                                                                                                                             Śląskiego Centrum Produktywności Przedsiębiorstw CIiTTIMN w Gliwicach
Duże firmy mają wzorce i strategie korporacyjne rozwoju lub stać je na zatrudnienie ludzi (lub doradców) o praktykach zarządczych w firmach sukcesu rynkowego. MSP powinny korzystać z doświadczeń i bazy szeroko im udostępnianej działającej na podstawie już zweryfikowanych innowacyjnych modeli rozwoju biznesowego.
Szansa i barierą dla nas jest m.in. już ponad dwuletnie opóźnienie uruchomienie konkursu RPO WŚL 2014-2020 Działanie 1.3 Profesjonalizacja Usług IOB.