Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2023-03-16

Wyróżnienie dla dr.Jana Sarny

Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów podjął Uchwałę nr. 3/2023 o przyznaniu Panu dr. Janowi Sarnie prezesowi Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi - wyróżnienia : „Zasłużony dla śląskiego środowiska menedżerskiego”

Zapraszamy na spotkanie w dniu 24 marca 2023 piątek godz. 17.30 w KNST Marchołt podczas którego w/w zostanie wręczone to wyróżnienie.

archiwum

Braki w IT ograniczają wdrażanie chmury w firmach

Braki w IT ograniczają wdrażanie chmury w firmach

Zespoły IT nie zawsze radzą sobie dobrze z wykorzystywaniem chmury

Ponad połowa badanych przez amerykańską firmę informatyczną HashiCorp dostrzega niedobór kompetencji w swoich zespołach IT. To z kolei w istotnym stopniu hamuje wdrażanie technologii chmurowych w przedsiębiorstwach.

 

Rosnąca potrzeba transformacji cyfrowej zmusza organizacje do znaczących inwestycji we wdrożenia chmurowe. Według firmy badawczej Gartner 2021 rok przyniesie ponad 23-proc. wzrost wartości rynku cloud computingu. Przy czym, firmy coraz chętniej decydują się na chmury od kilku dostawców, czyli multicloud.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa zmagają się z brakami kadrowymi IT i często nie posiadają odpowiednich specjalistów od cloud computingu. To, wraz z obawami związane z bezpieczeństwem chmury, w istotnym stopniu tłumi możliwości wykorzystania tej technologii.
HashiCorp, firma IT z San Francisco, przeprowadziła niedawno badanie na temat strategii organizacji związanych z cloud computingiem. Przedsiębiorstwa, których reprezentanci wzięli udział w ankiecie, pochodzą z konkretnego obszaru - obecnych i potencjalnych odbiorców chmury - czyli są to organizacje świadome i zainteresowane chmurową cyfryzacją.
Z raportu wynika m.in., że 76 proc. pytanych korzysta z rozwiązań  wielochmurowych, a 86 proc. planuje taką inwestycję w ciągu najbliższych 2 lat.

- Na rozwiniętych rynkach multicloud staje się dominującą strategią chmurową. Również w Polsce widać coraz większą tendencję do korzystania z usług wielu dostawców chmur publicznych - komentuje wyniki badania Rafał Ważny, cloud architect w firmie Crayon, która zajmuje się doradztwem w zakresie chmurowej transformacji.

- Wynika to z tego, że strategia oparta na jednym produkcie może być ryzykowna i ograniczająca. Przykładowo firmy stosujące na dużą skalę uczenie maszynowe czy internet rzeczy mogą dostarczać swoje rozwiązania szybciej i taniej, jeśli wybiorą optymalną pod kątem swoich potrzeb architekturę - dodaje.

Wyzwanie dla zespołów IT

Multicloud jest jednym z pięciu najważniejszych trendów w zakresie przetwarzania danych według magazynu „Forbes”. Wśród głównych zalet tej strategii wymienia się elastyczność i brak uzależnienia od jednego dostawcy. Multicloud daje też firmom możliwość wyboru najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań dla konkretnych obszarów. Jednocześnie stwarza jednak szereg nowych wyzwań dla klientów.

- Problemem jest nie sam multicloud. Główne wyzwanie dla wielu organizacji, to nakreślenie planu działania całej infrastruktury w dłuższej perspektywie, a szczególnie zdefiniowanie  niezbędnych zasobów i kosztów. Niezwykle istotne jest również bezpieczeństwo, które wraz ze wzrostem skomplikowania całej infrastruktury chmurowej może mieć swoje słabsze punkty. Ta złożoność może być wyzwaniem dla zespołów odpowiedzialnych za IT - twierdzi Rafał Ważny.

Jak wynika z raportu HashiCorp, ponad połowa (57 proc.) pytanych widzi duży problem właśnie w braku odpowiednich umiejętności w swoich zespołach. To po prostu utrudnia organizacjom operowanie wieloma chmurami. Inne problemy deklarowane przez badanych, to obawa przed kosztami (51 proc.) i zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (47 proc.)