Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2024-05-20

Uroczyste spotkanie w KNST Marchołt.

W imieniu Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów zapraszam na uroczyste spotkanie w dniu 27 maja 2024-poniedziałek- godz.18.00 w KNST Marchołt w Katowicach podczas którego zostanie wręczone wyróżnienie dla Pana Jerzego Cieślara :

"Zasłużony dla Śląskiego środowiska menedżerskiego"

Po uroczystości zapraszamy na spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.

archiwum

Przedsiębiorca 2022 podatki.

Przedsiębiorca 2022 podatki.

Nie mA przeszkód, by podatnik zaangażowany w kilka biznesów płacił i ryczałt od indywidualnej działalności, i stawkę 19 proc. od dochodu spółki.

Zmiany wynikające z Polskiego Ładu sprawiają, że przedsiębiorcy obliczają, który sposób opodatkowania będzie im się najbardziej opłacał. Jeśli nie ponoszą dużych kosztów, warto rozważyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z kolei przy wysokich wydatkach bardziej opłacalny może być podatek liniowy 19 proc. lub według skali, czyli stawek 17 i 32 proc.

Co w przypadku, gdy ktoś prowadzi kilka biznesów? Takie pytanie zadał czytelnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i jest wspólnikiem spółki jawnej. Szacuje, że najkorzystniejszy będzie dla niego ryczałt w jednoosobowej firmie i podatek liniowy w spółce.

Co mówią przepisy

Jak wyjaśnia Agnieszka Telakowska-Harasiewicz, doradca podatkowy w SSW Pragmatic Solutions, takie rozwiązanie jest możliwe. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, to – zgodnie z przepisami ustawy o PIT – wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT. Oznacza to opodatkowanie albo według skali podatkowej, albo 19-proc. podatkiem liniowym. Nie jest zatem możliwe np. rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej według skali podatkowej, a działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną podatkiem liniowym lub odwrotnie.                                                Etatowcy, jeśli chcą współpracować z dotychczasową firmą, mogą wybrać ryczałt dopiero od 2023 r.                                                                                                                                       – Powyższa zasada nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego jednoosobowa działalność gospodarcza zostanie rozliczona 19-proc. podatkiem liniowym, a działalność prowadzona w formie spółki niebędącej osobą prawną – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym również nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Nie ma zatem przeszkód, by od przychodów z jednoosobowej działalności zapłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a od działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną 19-proc. liniowy PIT lub odwrotnie – mówi Agnieszka Telakowska-Harasiewicz.

Jakie warunki trzeba spełnić

Takie podejście prezentuje też skarbówka, m.in. w interpretacji nr 0112-KDIL2-2.4011.118. 2021.2.MM. Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi jednoosobową działalność i jest wspólnikiem spółki komandytowej. Płaci podatek liniowy 19 proc. Poza tym chce przystąpić do spółki cywilnej osób fizycznych. Zapytał, czy w spółce może być opodatkowany w formie ryczałtu, pomimo wyboru podatku liniowego w indywidualnej działalności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził taką możliwość. Przypomniał, że zgodnie z art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT. W 2022 r. przepisy te nie zmienią się. Dyrektor KIS przypomniał też, że spółki komandytowe zostały od 2021 r. podatnikami CIT. Jednak ustawa o ryczałcie nie wyklucza podatników będących udziałowcami w spółce płacącej CIT. W 2022 r. przepisy te nie zmienią się.

„Wnioskodawca, przystępując do spółki jawnej lub cywilnej, może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Może też taką formę wybrać w kolejnych latach, pomimo wyboru podatku liniowego dla indywidualnej działalności gospodarczej lub innych spółek osobowych" – stwierdził dyrektor KIS.

Ważne jest jednak spełnienie ustawowych warunków.

– Należy pamiętać o odpowiednim zgłoszeniu tych form opodatkowania do urzędu skarbowego oraz o spełnieniu innych warunków wynikających z ustaw podatkowych – np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą płacić ci podatnicy, których przychody przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro – mówi Agnieszka Telakowska-Harasiewicz.

Przedsiębiorca może zmienić sposób opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód w roku podatkowym.

Co będzie się opłacać w 2022 roku?

W 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli wybrać opodatkowanie: - Według skali podatkowej (stawki 17 i 32 proc.). Firmy rozliczające się według skali skorzystają z kwoty wolnej 30 tys. zł i podwyższonego do 120 tys. zł progu podatkowego. Przysługiwać będzie im też ulga dla klasy średniej. Mogą też skorzystać z ulg takich jak np. rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Zapłacą 9 proc. składki zdrowotnej od dochodu. - Według stawki liniowej 19 proc. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej od dochodu. Nie skorzystają z kwoty wolnej ani z ulg. - Według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którego stawki wyniosą, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 17 proc., 15 proc., 14 proc., 12 proc., 8,5 proc., 5,5 proc. oraz 3 proc. Ryczałtowcy zapłacą 9 proc. składki zdrowotnej od przeciętnego wynagrodzenia, ale podstawa obliczenia składki będzie zależała od ich rocznych przychodów. Podatek uiszczą od przychodów, bez odliczenia kosztów.