Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2023-09-01

Spotkanie w RIG Katowice

Zapraszamy na spotkanie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, które odbędzie się 6 września br. w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach.

W trakcie spotkania będą eksperci Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy opowiedzą o tym jak Giełda wspiera firmy w pozyskiwaniu kapitału, budowaniu relacji z inwestorami i zwiększaniu widoczności na rynku. Zaprezentują również nowy program GPW dla liderów biznesu – Akademię GPW Growth.archiwum

a

 

                   I N F O R M A C J A             

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów istnieje od roku 1991. .Na początku skupiało absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów (patronat British Council oraz Konfederacji Pracodawców) –studia podyplomowe -gdzie wiedzę podnosiło grono czołowych menedżerów regionu początku lat 90-tych (około 400 osób) .

Obecnie jesteśmy organizacja integrującą i promują całe środowisko menedżerskie.

Bierzemy też aktywny udział w rozwoju regionalnym poprzez wyrażanie stanowiska naszego środowiska w sprawach gospodarki regionu, organizowanie szkoleń ,spotkań ,  konferencji i doradztwa dla przedsiębiorstw. Szczególnie angażowaliśmy  się w konstrukcje i realizacje polityki wsparcia UE   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z naszej inicjatywy powstał Klaster Wdrażania Innowacji-Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza-gdzie m.in. propagujemy programy poprawy produktywności przedsiębiorstw oraz wdrażanie elementów „Przemysłu 4.0”.

Od 18 lat organizujemy konkurs „Sukces na Śląsku” gdzie wyróżniamy najlepsze, najbardziej innowacyjne firmy i menedżerów w regionie m.in. tytułem „Menedżer Roku na Śląsku”, „Firma Roku na Śląsku”,” Innowacyjna firma Roku na Śląsku”, Zasłużony dla Śląskiego  Środowiska Menedżerskiego” czy „Członek Honorowy Stowarzyszenia”. W tym roku również wyróżnienia związane z  XXX –leciem stowarzyszenia.

Uroczystości na początku lat 2000 odbywały  się z inicjatywy Wydziału Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego (podlegało im wówczas ok.220 firm)  lecz z uwagi na ich prywatyzacje lub likwidacje –po kilku latach konkurs zastał otwarty na całe środowisko menedżerskie. Obecnie np. za rok 2019  zaprosiliśmy do prezydium uroczystości i wyróżnienia wręczali  prezesi organizacji otoczenia biznesu:: Tomasz Zjawiony,  prof.dr.hab. Jan Klimek, Wiktor Pawlik, Zbigniew Gieleciak. Sama uroczystość odbywała się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego z udziałem ok. 120 gości w tym przedstawicieli znaczących regionalnych instytucji, partnerów biznesowych wyróżnionych, czołowych menedżerów regionu oraz przedstawicieli mediów. Naszymi Członkami Honorowymi jest wiele znaczących osób w regionie-wykaz w załączeniu. Stowarzyszenie zostało wyróżnione m.in. Złotym Laurem Imiejętności i Kompetencji przez RIG Katowice ,nagrodą Zielnego Feniksa za zasługi w propagowaniu ekoenergetyki przez Fundacje na Rzecz rozwoju Ekoenergetyki.  

Wydajemy też okolicznościowe wydawnictwo „Sukces na Śląsku ludzie i firmy” w ilości 1500 egzemplarzy. Odbywa się też uroczysta kolacja ( z występami artystycznymi ) z udziałem zaproszonych przez wyróżnionych- ich gości.

Rekomendacji do wyróżnień udzielali m.in. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach czy Wyższa Szkoła Bankowości i  Finansów w Katowicach.