Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów Aktualności - Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów w Katowicach https://ssm.katowice.pl/ Rss Agencja Niezawodni.pl Wyróżnienie dla dr.Jana Sarny https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/128,Wyroznienie-dla-dr-Jana-Sarny Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów podjął Uchwałę nr. 3/2023 o przyznaniu Panu dr. Janowi Sarnie prezesowi Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi - wyróżnienia : „Zasłużony dla śląskiego środowiska menedżerskiego” Zapraszamy na spotkanie w dniu 24 marca 2023 piątek godz. 17.30 w KNST Marchołt podczas którego w/w zostanie wręczone to wyróżnienie. https://ssm.katowice.pl/,Wyroznienie-dla-dr-Jana-Sarny Spotkanie świąteczne https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/127,Spotkanie-swiateczne Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na uroczystą świąteczną kolacje w dniu 16 grudnia 2022 godz.18 w KNST Marchołt.. https://ssm.katowice.pl/,Spotkanie-swiateczne Wicemarszałek Krzysztof Klimosz https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/126,Wicemarszalek-Krzysztof-Klimosz Miło nam donieść że nowy Wicemarszałek Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz był wyróżniany przez nas tytułem "Menedżer Roku 2018 na Śląsku. https://ssm.katowice.pl/,Wicemarszalek-Krzysztof-Klimosz Spotkanie z prof. Jozefem Wancerem https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/125,Spotkanie-z-prof-Jozefem-Wancerem My Way. Wspomnienia Zapraszamy na spotkanie autorskie . 23 listopad godz. 17 KNST Marchołt. Autobiografia nestora polskiej bankowości Józefa Wancera (ur. 1942), m.in. wieloletniego prezesa zarządu i przewodniczącego rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA. Sam w ten sposób przedstawił się podczas spotkania z prezydentem Barackiem Obamą: „Amerykanin, polski Żyd urodzony w czasie wojny w gułagu w Związku Radzieckim, który wyemigrował do USA w 1961 roku, bankowiec z Citibank NY. Przyjechał do Polski, aby pomóc w transformacji sektora bankowego. Prezes AmCham Polska, członek rady Fundacji Auschwitz-Birkenau i doradca zarządu Deloitte w Polsce”. Autor dzieli się wspomnieniami i doświadczeniami z całego życia i pracy w wielu krajach świata. https://ssm.katowice.pl/,Spotkanie-z-prof-Jozefem-Wancerem Człowiek – pracownik, firma w warunkach Przemysłu 4.0 artykół z wydawnictwa „Sukces na Śląsku” https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/124,Czlowiek-pracownik-firma-w-warunkach-Przemyslu-4-0-artykol-z-wydawnictwa-Sukces-na-Slasku- Człowiek – pracownik, firma w warunkach Przemysłu 4.0 artykuł z wydawnictwa „Sukces na Śląsku” Tomasz Jachimowicz ……………………………………………………………………………………….. . https://ssm.katowice.pl/,Czlowiek-pracownik-firma-w-warunkach-Przemyslu-4-0-artykol-z-wydawnictwa-Sukces-na-Slasku- Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów na posiedzeniu dniu 4 września 2022 uchwalił wyróżnienie Tomasza Jachimowicza tytułem "Zasłużony dla regionalnego środowiska menedżerskiego" za wieloletnie zaangażowanie w integracje i rozwój kompetencji reg https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/122,Zarzad-Slaskiego-Stowarzyszenia-Menedzerow-na-posiedzeniu-dniu-4-wrzesnia-2022-uchwalil-wyroznienie-Tomasza-Jachimowicza-tytulem-Zasluzony-dla-regionalnego-srodowiska-menedzerskiego-za-wieloletnie-zaangazowanie-w-integracje-i-rozwoj-kompetencji-reg Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów podsumowało 30-lecie działalności na Gali Konkursu „Sukces na Śląsku” Historia Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów sięga początków lat 90-tych ub. wieku. Zespół inicjatywny zaczął działać w 1991 roku. Byliśmy wtedy słuchaczami studiów podyplomowych w Katowickiej Szkole Menedżerów w Katowicach przy ul. Bytkowskiej1b. Szkoła działała pod patronatem British Council i Konfederacji Pracodawców Polskich. Była to pierwsza instytucja szkoleniowa – w okresie nowej gospodarki - która postanowiła przekazać szeroką wiedzę ekonomiczną, prawniczą i z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Patronem był znany ówcześnie ekonomista prof. Teodor Kramer . Na zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju wykładowców uczęszczało w latach 1990-1995 ponad 300 czołowych menedżerów regionu (w większości z wykształceniem inżynierskim). Utworzyliśmy Stowarzyszenie Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów które w 1997 przekształciło się w Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów. Główne kierunki działania stowarzyszenia to integracja regionalnego środowiska menedżerskiego w kierunku bardziej produktywnego rozwoju gospodarki regionu. Organizowaliśmy wiele konferencji, seminariów i prezentacji w zakresie aktualnych problemów w gospodarce – szczególnie nowoczesnego zarządzania. Promujemy indywidualne osiągnięcia menedżerów i firm –szczególnie w innowacyjnym podejściu do biznesu – organizując od 19 lat konkurs„Sukces na Śląsku” ,gdzie wyróżniamy najlepsze, najbardziej innowacyjne firmy i menedżerów w regionie m.in. tytułem „Menedżer Roku na Śląsku”, „Firma Roku na Śląsku”,” Innowacyjna firma Roku na Śląsku”, Zasłużony dla Śląskiego Środowiska Menedżerskiego” czy „Członek Honorowy Stowarzyszenia”, w tym również wyróżnienia związane z naszym 20 czy 25- leciem. A zaczęło się na początku lat 2000. Ówczesny wojewoda Śląski Eugeniusz Ciszak zwrócił się do nas z propozycją wyróżniania firm czy menedżerów z grona ok. 200 firm państwowych które zostały przekazane pod zarząd wojewodzie. Rekomendacji udzielał Wydziału Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego a uroczystości wręczania wyróżnień odbywały się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego z udziałem wojewody. Z uwagi na prywatyzacje lub likwidacje większości z tych firm ,po 6-ciu latach konkurs zastał otwarty na całe środowisko menedżerskie. Wspólnie z 18 instytucjami otoczenia biznesu (głównie firmami konsultingowo-doradczymi) w 2013 roku powołaliśmy Sieć GGD Górnośląską Grupę Doradczą - Klaster Wdrażania Innowacji, gdzie na płaszczyźnie porozumienia uczestników inicjujemy wspólne projekty w zakresie współpracy na linii przedsiębiorcy – doradcy gospodarczy - nauka. Przez 20 lat istotną tematyką która promujemy ,popularyzujemy ,wdrażamy jako najbardziej efektywne systemy zarządzania jest Lean management czy od dekady tematyka Przemysłu 4.0.( Industry 4.0.) Stowarzyszenie wyróżnione zostało m.in. Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji przez Regionalna Izbę Gospodarcza w Katowicach czy Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki przyznał nam nagrodę „ZIELONEGO FENIKSA” -za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki. Naszymi Członkami Honorowymi jest wielu czołowych menedżerów w regionie . 26 marca 2022 w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się XIX Gala Konkursu „Sukces na Śląsku” połączona z obchodami 30-lecia stowarzyszenia. Prezesi naszych partnerskich organizacji czyli Tomasz Zjawiony prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiktor Pawlik prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach ,Zbigniew Gieleciak prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz prof. Jan Klimek prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wręczali rekomendowanym prze ich organizacje firmom i menedżerom m.in. wyróżnienia „Menedżer 30-lecia na Śląsku”, „Firma 30-lecia na Śląsku” czy „Inwestycja 30-lecia na Śląsku”. Od 20 lat wydajemy okolicznościowe wydawnictwo „Sukces na Śląsku -Ludzie i Firmy”. https://ssm.katowice.pl/,Zarzad-Slaskiego-Stowarzyszenia-Menedzerow-na-posiedzeniu-dniu-4-wrzesnia-2022-uchwalil-wyroznienie-Tomasza-Jachimowicza-tytulem-Zasluzony-dla-regionalnego-srodowiska-menedzerskiego-za-wieloletnie-zaangazowanie-w-integracje-i-rozwoj-kompetencji-reg Walne Zgromadzenie stowarzyszenia za rok 2021 https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/121,Walne-Zgromadzenie-stowarzyszenia-za-rok-2021 Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków za rok 2021 . Pierwszy termin to 6 czerwca 2022 piątek godz 17.30 a drugi termin to 6 czerwca 2022 godz. 17.45.Miejsce zgromadzenia –siedziba Katowice ul. Warszawska 37. Porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór przewodniczącego i sekretarza 5.Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 7.Przyjecie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za 2021 8.Przyjęcie sprawozdania Zarządu 9.Przyjecie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 11.Dyskusja 12.Przyjęcie Uchwały w/s przekazania zysku za 2021 rok. 13.Udzielenie skwitowania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej 14. Informacja prezesa zarządu o zamierzeniach na rok 2022. 16.Wolne wnioski. 17 .Zakończenie obrad Jednocześnie zapraszamy na godz 18.30 na spotkanie towarzyskie (piknik przy grilu z dobrym poczęstunkiem oraz trunkami) w ogródku klubu Marchołt. https://ssm.katowice.pl/,Walne-Zgromadzenie-stowarzyszenia-za-rok-2021 Wyróżnieni na Gali 30-lecia Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów . Wyróżnienia wreczali : prof Jan Klimek pby Rzemieslniczej w Katowicach,Wiktor Pawlik prezes RIPH w Gliwicach,Tomasz Zjawiony prezes RIG Katowice,Zbigniew Gleleciak prezes OIPH w Tychachs https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/120,Wyroznieni-na-Gali-30-lecia-Slaskiego-Stowarzyszenia-Menedzerow-Wyroznienia-wreczali-prof-Jan-Klimek-pby-Rzemieslniczej-w-KatowicachWiktor-Pawlik-prezes-RIPH-w-GliwicachTomasz-Zjawiony-prezes-RIG-KatowiceZbigniew-Gleleciak-prezes-OIPH-w-Tychachs- Menedżer 30-lecia na Śląsku 1. Andreas Glenc 2. Michał Bożek 3. Jerzy Zachara 4. Artur Tomasik 5. Stanisław Dyląg Firma 30-lecia na Ślasku 1.Beta Med. 2.Grupa Delta Trans 3.Szczesniak Pojazdy specjalne 4.RCGW Innowacyjna Firma Roku 2021 na Śląsku 1.Grupa Amber 2.AF SEKO 3.Sevitel Firma Roku 2021 na Śląsku 1.Nexx 2.SOR Drew 3.Droma 4.Emag Lider promocji ekoenergetyki 1.Jacek Walski 2.Kancelaria prawna roku - Przemysław Nowak 3. Bank zasłużony dla regionalnych przedsiębiorców BS Pszczyna Menedżer roku 1.Zdzislaw Krzak https://ssm.katowice.pl/,Wyroznieni-na-Gali-30-lecia-Slaskiego-Stowarzyszenia-Menedzerow-Wyroznienia-wreczali-prof-Jan-Klimek-pby-Rzemieslniczej-w-KatowicachWiktor-Pawlik-prezes-RIPH-w-GliwicachTomasz-Zjawiony-prezes-RIG-KatowiceZbigniew-Gleleciak-prezes-OIPH-w-Tychachs- Gala konkursu -Sukces na Śląsku https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/119,Gala-konkursu-Sukces-na-Slasku Zaproszenie na coroczna uroczystość wręczenia wyróżnień przyznanych firmom i menedżerom za szczególne osiągnięcia w 2021 roku oraz z okazji 30-lecia stowarzyszenia 19-ta GALA KONKURSU ”SUKCES NA ŚLĄSKU” W programie : 16:00- przywitanie zebranych oraz okolicznościowy komentarz 16:15- wręczenie wyróżnień stowarzyszenia - Menedżer roku 2021 na Śląsku - Firma roku 2021 na Śląsku - Innowacyjna firma roku 2021 na Śląsku - Kancelaria Prawna roku 2021 na Śląsku - Menedżer 30-lecia na Śląsku - Firma 30-lecia na Śląsku - Inwestycja 30-lecia na Śląsku - Firma lub osoba Zasłużona dla regionalnego środowiska menedżerskiego -wręczeni Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego 17:15 - okolicznościowe wystąpienia 17:30 - Zakończenie części oficjalnej i spotkanie towarzyskie w holu filharmonii. 18:15 - Uroczysta kolacja w KNST Marchołt Katowice ul. Warszawska 37 (zapewniamy bardzo dobrą kuchnie oraz w części artystycznej Gwiazda Wieczoru Jacek Silski oraz inni wykonawcy ) 23:00 - zakończenie i uroczystości Uroczystość odbędzie się w sobotę 26 marca 2022 w Fiharmonii Śląskiej Katowice ul.Sokolska 2 o godż. 16:00 https://ssm.katowice.pl/,Gala-konkursu-Sukces-na-Slasku Zmarł Janusz Pilszak red.naczelny EUROPERSPEKTYWY. https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/118,Zmarl-Janusz-Pilszak-red-naczelny-EUROPERSPEKTYWY- Z głębokim smutkiem i żalem, jako społeczność regionalnych menedżerów , przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Pilszaka. Olbrzymi wkład Zmarłego w budowanie rzetelnego, medialnego przekazu, pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci, zachowując się również w wielu publikacjach i na licznych fotografiach. Najbliższym składamy wyrazy ogromnego żalu i współczucia –Cześć Jego Pamięci.. https://ssm.katowice.pl/,Zmarl-Janusz-Pilszak-red-naczelny-EUROPERSPEKTYWY- Polski Klaster Budowlany organizuje misję wyjazdową na targi BIG5 SAUDI w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Wyjazd planowany jest w dniach 26 marca - 1 kwietnia 2022 r. https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/115,Polski-Klaster-Budowlany-organizuje-misje-wyjazdowa-na-targi-BIG5-SAUDI-w-Rijadzie-w-Arabii-Saudyjskiej-Wyjazd-planowany-jest-w-dniach-26-marca-1-kwietnia-2022-r- Misja wyjazdowa Polskiego Klastra Budowlanego do Arabii Saudyjskiej! Czekamy na zgłoszenia! Polski Klaster Budowlany organizuje misję wyjazdową na targi BIG5 SAUDI w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Wyjazd planowany jest w dniach 26 marca - 1 kwietnia 2022 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyjazdem do zgłoszeń! Zgłoszenia pod adresem: biuro@budowlanyklaster.pl oraz m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl tel. +48 600 199 835 https://ssm.katowice.pl/,Polski-Klaster-Budowlany-organizuje-misje-wyjazdowa-na-targi-BIG5-SAUDI-w-Rijadzie-w-Arabii-Saudyjskiej-Wyjazd-planowany-jest-w-dniach-26-marca-1-kwietnia-2022-r- Gala Konkursu "Sukces na Śląsku" https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/114,Gala-Konkursu-Sukces-na-Slasku- Z uwagi na problemy z wynajęciem sali oraz sytuacje covidową ustala się nowy termin Gali Konkursu "Sukces na Śląsku" na 26 marca 2022 roku w Filharmonii Śląskiej w Katowicach https://ssm.katowice.pl/,Gala-Konkursu-Sukces-na-Slasku- Przygotowujemy szkolenie - Delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy - jak to robić skutecznie? https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/113,-Przygotowujemy-szkolenie-Delegowanie-zadan-monitorowanie-i-ocena-efektow-pracy-jak-to-robic-skutecznie- Przygotowujemy szkolenie - Delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy - jak to robić skutecznie? Szkolenie rozwojowe dla Menedżerów – szkolenia o charakterze warsztatowym . (szkolenie bezpłatne )termin 25 luty 2022. Szczegóły przekażemy na początku lutego 2022. 1.Delegowanie – od czego zacząć? Jak skutecznie przygotować się do delegowania. Jak mądrze delegować? Dlaczego warto delegować? 2.Motywacyjna komunikacja w trakcie delegowania. 7 poziomów skutecznego delegowania. 3.Rozliczanie wyników delegowania i ocena rezultatów. 4.Delegowanie zadań to idealny sposób na rozwój pracownika! Długoterminowe planowanie rozwoju w delegowaniu. https://ssm.katowice.pl/,-Przygotowujemy-szkolenie-Delegowanie-zadan-monitorowanie-i-ocena-efektow-pracy-jak-to-robic-skutecznie- Konkurs "Sukces na Śląsku" https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/112,Konkurs-Sukces-na-Slasku- W roku 30-lecia stowarzyszenia organizujemy jubileuszowy konkurs "Sukces na Śląsku" Bedzie 19 Gala. Prosimy o składanie rekomendacji do wyróżnień do dnia 15 stycznia 2022 https://ssm.katowice.pl/,Konkurs-Sukces-na-Slasku- Życzenia Świąteczne https://ssm.katowice.pl/Aktualnosci/Read/110,Zyczenia-Swiateczne W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziekuję za liczne przybycie na Uroczystą kolacje świąteczną w KNST Marchołt - Tomasz Jachimowicz Zarząd stowarzyszenia składa członkom i sympatykom stowarzyszenia serdeczne życzenia "Pogodnych ,Rodzinnych Świat Bożego Narodzenia" oraz "Zdrowia i Powodzenia w Nowym 2022 Roku". https://ssm.katowice.pl/,Zyczenia-Swiateczne