Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2019-01-15

Na dzień 1 marca 2019 planujemy zorganizowanie XVI Gali konkursu Sukces na Śląsku za rok 2018 - prosimy członków stowarzyszenia o propozycje dla menedżerów i ich firm które miały szczególne osiągniecia -do rozparzenia wyróżnień przez Zarzad Stowarzysze

archiwum

Potencjal Sieci GGD Górnoślaska Grupa Doradcza -klastra wrażania innowacji

Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza

Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza – Klaster Wdrażania Innowacji – skupia potencjał    19 firm i instytucji konsultingowo - doradczych oraz nauki  nastawionych na współpracę na linii przedsiębiorstwo - nauka - samorząd. Nasi eksperci  są przygotowani na rozwiązanie każdego problemu w innowacyjnym rozwoju firmy. W większości są to doświadczeni menedżerowie, którzy wiele lat spędzili na stanowiskach kierowniczych w przemyśle.  Koordynatorem klastra jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii IMN.