Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów

Kanał RSS

Aktualności

2019-01-15

Na dzień 1 marca 2019 planujemy zorganizowanie XVI Gali konkursu Sukces na Śląsku za rok 2018 - prosimy członków stowarzyszenia o propozycje dla menedżerów i ich firm które miały szczególne osiągniecia -do rozparzenia wyróżnień przez Zarzad Stowarzysze

archiwum

Konkurs Sukces na Śląsku

„SUKCES NA ŚLASKU ”

 Główne kierunki działania stowarzyszenia to integracja regionalnego środowiska menedżerskiego w kierunku bardziej produktywnego rozwoju gospodarki regionu. Organizowaliśmy wiele konferencji ,seminariów i prezentacji w zakresie aktualnych problemów w gospodarce –szczególnie nowoczesnego zarządzania, Promujemy indywidualne osiągnięcia menedżerów i firm –szczególnie w innowacyjnym podejściu do biznesu –organizując od 14 lat Konkurs „Sukces na Śląsku” wyróżniając najlepszych menedżerów i firmy tytułami –‘Menedżer roku na Śląsku ,‘ Firma roku na Śląsku czy Innowacyjna Firma Roku na Śląsku . W początkowym okresie zakres wyróżnianych firm ograniczał się do przedsiębiorstw państwowych podległych Wojewodzie Śląskiemu – było ich w tym okresie 220.Rekomendacji do wyróżnień udzielały wydziały gospodarki i przekształceń własnościowych Urzędu Wojewódzkiego . Teraz wyróżniani menedżerowie i firmy to wszyscy uczestnicy rynku. a rekomendacji udzielają  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ,Regionalna Izba Przemysłowo-Handlową w Gliwicach czy Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz inne organizacje sfery biznesu –też członkowie stowarzyszenia..    

W wspólnie z  18  instytucjami otoczenia biznesu (głównie firmami konsultingowo-doradczymi) w 2013 roku powołaliśmy Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradczą -Klaster Wdrażania Innowacji  gdzie na płaszczyźnie porozumienia uczestników inicjujemy wspólne projekty w zakresie współpracy na linii przedsiębiorcy –doradcy gospodarczy -nauka .(z szerokimi konsultacjami z samorządem regionalnym) . Koordynatorem klastra jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Instytutu Metali Nieżelaznych W Gliwicach. Naszymi Członkami Honorowymi jest wielu czołowym menedżerów w regionie